Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren
De navigatie leidt u direct naar uw reisdoel, langs verkeersopstoppingen en desgewenst via alternatieve routes.
Kies de toets NAV.
Na het openen van de navigatiefunctie wordt het laatste geopende menu weergegeven.
  • Tussen de kaart en de reisdoelingave wisselen: opnieuw op de toets NAV drukken.
ATTENTIE!
  • Het huidige verkeer eist dat de verkeersdeelnemers hun volle aandacht bij het verkeer hebben. Let altijd op Link.
  • Bij het rijden de betreffende verkeersregels in acht nemen.
  • De door het navigatiesysteem berekende route is een advies om het reisdoel te bereiken. Let op verkeerslichten, stopverboden, straten met eenrichtingsverkeer, straten waar het verboden is van rijbaan te wisselen enz.
Voorzichtig!
  • Wanneer een rijadvies niet volgens de verkeersregels is, gelden altijd de verkeersregels.
  • De volume-instelling dient u zo te kiezen, dat akoestische signalen van buitenaf, zoals bv. de sirene van politie en brandweer altijd goed hoorbaar zijn - gevaar voor ongevallen!
Aanwijzing
  • Sneeuw en voorwerpen op de gps-antenne of hoge bomen en hoge gebouwen in de buurt van de wagen kunnen de satellietenontvangst hinderen en daarmee de bepaling van de positie van uw wagen negatief beïnvloeden. Ook als één of meerdere satellieten worden uitgeschakeld of uitvallen, kunnen er storingen optreden in satellietontvangst en daarmee ook de bepaling van de positie van uw wagen negatief beïnvloeden.
  • Omdat straatnamen af en toe kunnen worden gewijzigd, kunnen in uitzonderingsgevallen de in de MMI opgeslagen namen van de daadwerkelijke straatnamen afwijken.
  • Meer informatie over de navigatiekaart-updateservice* vindt u in de Audi connect handleiding op internet onder www.audi.com/myaudi.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.