Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren  Reisdoel ingeven
Naar bijzondere reisdoelen zoeken op internet
Voorwaarde: aan de voorwaarden voor Audi connect diensten is voldaan Link.
Kies de toets NAV > keuzetoets Routegeleiding > Online reisdoelen.
  • Google-zoekopdracht in omgeving van huidige positie, reisdoel of tussenstop1): Google zoeken in omgeving huid. positie resp. Google zoeken in omgev.reisdl/tussenstop kiezen en de keuze bevestigen. Geef een zoekbegrip in, bv. restaurant, en bevestig uw ingave met OK. Een bijzonder reisdoel kiezen en bevestigen > Routegeleiding starten.
  • Google-zoeken in nieuwe plaats1): Google zoeken in nieuwe plaats > Plaats zoeken kiezen en de keuze bevestigen. Geef de naam van de plaats in en bevestig uw ingave met OK. Geef een zoekbegrip in, bv. restaurant, en bevestig uw ingave met OK. Een bijzonder reisdoel kiezen en bevestigen > Routegeleiding starten.
  • Reisdoelen van myAudi account opvragen2): Reisdoel. v. myAudi Account oproepen kiezen en de keuze bevestigen. Geef zo nodig de myAudi-pincode voor uw myAudi-account in. De in myAudi Account opgeslagen contacten worden weergegeven. De myAudi-pincode hoeft maar eenmaal ingegeven te worden. De myAudi-pincode ontvangt u in uw myAudi-account, nadat u een wagen in het account hebt aangemaakt. Een contact kiezen en de keuze bevestigen. Een priv√©- of zakelijk navigatiereisdoel kiezen en de keuze bevestigen > Routegeleiding starten
In het menu Reisdoeldetails kunt u extra informatie voor online reisdoelen laten weergeven.
Aanwijzing
  • Meer informatie over het myAudi-account vindt u op www.audi.com/myAudi.
  • Raadpleeg ook de aanwijzingen in Aanwijzingen bij Audi connect Link.
1) Provider op moment van ter perse gaan.
2) Voorwaarde: u heeft onder www.audi.com/myAudi een myAudi-account aangemaakt. U heeft in uw myAudi-account een wagen aangemaakt en een reisdoel opgeslagen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.