Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren  Meer instellingen
Kies de toets NAV > keuzetoets Tour.
Alternatieve routes berekenen
Er worden maximaal drie routevoorstellen en hun eigenschappen in het kaartmenu aan de zijkant weergegeven.
Op de kaart wordt de route, die overeenkomstig de door u ingestelde criteria berekend is, geaccentueerd. Bovendien ziet u de afstand tot het reisdoel en de berekende aankomsttijd. Met de draai-drukknop kunt u het mogelijke trajectverloop van de alternatieve routes selecteren.
Met de functie Via kunt u het routeverloop van de alternatieve route zelf bepalen.
De berekening van alternatieve routes is alleen beschikbaar voor afzonderlijke reisdoelen.
Routebeschrijving
De routebeschrijving is alleen bij actieve routegeleiding zichtbaar en geeft informatie over het verloop van de route, wegaanduidingen en lengte van de trajecten. Op autosnelwegen worden u mogelijke parkeer- en rustplaatsen getoond, die u van hieruit bijvoorbeeld als tussenstop kunt invoegen.
Route geblokkeerd
Bij actieve routegeleiding wordt de berekende route gedurende de door u ingestelde lengte, indien mogelijk, gemeden. Het navigatiesysteem berekent voor het geblokkeerde traject een alternatieve routegeleiding.
De ingegeven trajectblokkering geldt alleen voor de huidige routegeleiding en moet zo nodig opnieuw ingesteld worden.
In de kaartweergave worden ingegeven trajectblokkeringen door rood-wit gearceerde markeringen weergegeven.
Landinformatie
Toont voor het gekozen land de snelheden die binnen en buiten de bebouwde kom gelden. Deze informatie wordt u bij het passeren van een grensovergang automatisch getoond.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.