Audi MMI  Entertainment  Radio luisteren
Kies de toets RADIO > keuzetoets Functies.
Afhankelijk van het ingestelde ontvangstbereik kunnen de volgende functies worden gekozen:
-1- Zender opslaan
De gewenste geheugenplaats kiezen en de keuze bevestigen. De ingestelde zender wordt op de eerstvolgende vrije positie in de geheugenlijst geplaatst -9- Afb. 1.
-2- Radiotekst (FM, DAB*)
Er wordt programmabegeleidende informatie weergegeven.
-3- Zoekloop terug/Zoekloop vooruit (FM, AM*)
De vorige resp. volgende te ontvangen zender wordt ingesteld. Of: De aan-uitknop kort naar links of rechts bewegen ( / ).
-4- Handmatig zoeken (FM, AM*)
De frequentiebalk wordt weergegeven. De gewenste zenderfrequentie kiezen en de keuze bevestigen.
-5- Zendernaam vasthouden (FM)
De actuele zendernaam van de gekozen zender wordt permanent in de zenderlijst weergegeven en door het symbool -A- Afb. 3 gemarkeerd. Wisselende zendernamen worden niet weergegeven. Om de zendernaam te annuleren, opnieuw Zendernaam vasthouden kiezen en de keuze bevestigen.
-6- Diashow (DAB*)
Programmabegeleidende informatie (bv. studiobeelden, actuele foto's van de artiesten, albumcovers) wordt weergegeven, indien deze beschikbaar is.
-7- Programmagids (EPG) (DAB*)
Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt een overzicht van te ontvangen radiozenders en van de actuele en volgende radio-uitzendingen weergegeven. Een radio-uitzending kiezen en bevestigen. Gedetailleerde programma-informatie over de gekozen radio-uitzending wordt weergegeven.
-8- Informatievenster
Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de zendernaam en verschillende informatie over de actuele titel (bv. artiest, titel) getoond.
-9- Geheugenlijst
De geheugenlijst kan max. 50 zenders uit alle ontvangstbereiken bevatten.
  • Zenders opslaan: kies de keuzetoets Geheugen > zendernaam opslaan. De ingestelde zender wordt op een eerstvolgende vrije positie in de geheugenlijst geplaatst. De gewenste geheugenplaats kiezen en de keuze bevestigen.
  • Opgeslagen zender kiezen: de keuzetoets Geheugen indrukken. Een zender uit de geheugenlijst kiezen en de keuze bevestigen.
  • Opgeslagen zender verschuiven: de keuzetoets Geheugen indrukken. De zender uit de geheugenlijst kiezen en de keuze bevestigen en daarna zendernaam verschuiven. De gewenste geheugenplaats kiezen en de keuze bevestigen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.