Audi A3  Starten en rijden  Licht en zicht  Ruitenwissers
Servicestand/stand voor vervangen van de ruitenwissers
Om de ruitenwissers weer in servicestand te brengen, het contact inschakelen en de ruitenwisserhendel kort in stand -4- Afb. 2 bewegen.
Om de ruitenwissers weer in de beginstand te brengen, het contact inschakelen en de ruitenwisserhendel in stand -4- Afb. 2 bewegen.
Wisserblad verwijderen
Ruitenwisserarm van de voorruit wegklappen.
Grendelknop -1- Afb. 1 op het wisserblad indrukken. Wisserblad hierbij vasthouden.
Wisserblad in pijlrichting verwijderen.
Wisserblad bevestigen
Nieuw wisserblad in de steun van ruitenwisserarm -2- plaatsen, tot het hoorbaar vastklikt.
Ruitenwisserarm terugklappen op de voorruit.
Servicestand weer uitschakelen.
ATTENTIE!
Om veiligheidsredenen de ruitenwisserbladen jaarlijks één- of tweemaal vervangen.
Voorzichtig!
  • De ruitenwissers mogen alleen in de servicestand worden weggeklapt! Anders bestaat gevaar voor lakbeschadiging van de motorkap of beschadiging van de ruitenwissermotor.
  • Als de ruitenwisserarmen zijn weggeklapt, mag u niet met uw wagen rijden of de ruitenwisserhendel bedienen. De ruitenwissers keren anders automatisch naar hun basisstand terug en kunnen daarbij de motorkap en voorruit beschadigen!
Aanwijzing
  • De servicestand kunt u bijvoorbeeld ook gebruiken wanneer u 's winters de voorruit met een hoes tegen bevriezing wilt beschermen.
  • Bij geopende motorkap kunt u de servicestand niet activeren.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.