Audi MMI  Obsługa  Panel obsługi MMI
System MMI włącza/wyłącza się automatycznie wraz z zapłonem. Może on również zostać włączony/wyłączony ręcznie.
  • Włączanie ręczne: krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania -5- rys. 1. Albo: nacisnąć przycisk MENU albo jeden z przycisków dla bezpośredniego wywoływania menu -6-.
Podczas włączania zostaje pokazane ostatnio wybrane menu i jest odtwarzane ostatnio wybrane źródło sygnału audio.
  • Wyłączanie ręczne: nacisnąć przycisk włączania/wyłączania -5- i przytrzymać, aż MMI wyłączy się. Wyłączony ręcznie system MMI, przy kolejnym włączeniu zapłonu nie włączy się automatycznie.
Po wyłączeniu zapłonu, MMI jeszcze przez około dziesięć minut jest gotowy do pracy. Jeżeli w tym czasie żaden przycisk ani pokrętło sterujące w panelu obsługi MMI nie zostaną naciśnięte, MMI wyłączy się automatycznie.
Informacja
  • Przy wyłączonym silniku i przy niskim poziomie naładowania akumulatora, następuje automatyczne wyłączenie MMI.
  • Podczas wysuwania/włączania wyświetlacza może dojść do opóźnień.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.