Audi MMI  Rozrywka  Słuchanie radia
Wybrać: przycisk RADIO > przycisk sterujący Funkcje.
W zależności od nastawionego zakresu odbioru można wybierać następujące funkcje:
-1- Zapisz program
Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci. Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci -9- rys. 1.
-2- Tekst radiowy (FM, DAB*)
Wyświetlone zostają informacje towarzyszące programom.
-3- Wyszukiwanie wstecz/Wyszukiwanie w przód (FM, AM*)
Nastawiony zostanie poprzedni albo następny odbierany program. Albo: poruszyć krótko przyciskiem włączania/wyłączania w lewo/w prawo ( / ).
-4- Wyszukiwanie ręczne (FM, AM*)
Pokazane zostają paski częstotliwości. Wybrać i potwierdzić dowolną częstotliwość programu.
-5- Zatrzymywanie nazwy programu (FM)
Aktualna nazwa wybranego programu jest ciągle wyświetlana na liście programów i jest zanaczona symbolem -A- rys. 3. Zmieniające się nazwy programów nie są wyświetalne. Aby zwolnić nazwy programów, należy ponownie wybrać i potwierdzić Zatrzymanie nazw programów.
-6- Pokaz slajdów (DAB*)
Pojawiają się informacje towarzyszące programowi (np. zdjęcia studyjne, aktualne zdjęcia wykonawcy, okładka albumu), o ile są one dostępne.
-7- Czasopismo z programami (EPG) (DAB*)
Zależnie od dostępności, pokazane zostanie zestawienie dostępnych programów radiowych oraz zestawienie audycji aktualnych i bezpośrednio następujących. Wybrać i potwierdzić jedną z audycji. Pokazane zostaną szczegółowe informacje o programach dla wybranego programu radiowego.
-8- Okno informacji
Zależnie od dostępności pokazane zostaną nazwy audycji i informacje rozszerzone (np. tytuł, wykonawca).
-9- Lista adresów pamięci
Lista adresów pamięci może zawierać do 50 programów ze wszystkich zakresów odbioru.
  • Wprowadzenie programu do pamięci: wybrać przycisk sterujący Pamięć > Wprowadź do pamięci nazwę programu. Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.
  • Wybieranie zapamiętanego programu: nacisnąć przycisk sterujący Pamięć. Wybrać i potwierdzić jeden z programów z listy adresów pamięci.
  • Przesuwanie zapamiętanego programu: nacisnąć przycisk sterujący Pamięć. Wybrać i potwierdzić program z listy adresów pamięci a następnie Przesuń nazwę programu. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.