Audi MMI  Rozrywka  Odtwarzanie mediów
W mediotece dostępne są różne kategorie dla wybierania plików audio/wideo.
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Medioteka.
Zależnie od aktywnego źródła sygnału, pliki audio/wideo mogą być wybierane z następujących kategorii i przejmowane na listę odtwarzania rys. 1, rys. 2:
-1- Utwór
Pokazane zostaną wszystkie dostępne utwory. Wybrać i potwierdzić jeden z tytułów.
-2- Wykonawcy
Pokazane zostaną wszyscy dostępnie wykonawcy. Wybrać i potwierdzić jednego z wykonawców, album a następnie jeden z utworów.
-3- Albumy
Pokazane zostaną wszystkie albumy. Wybrać i potwierdzić jeden z albumów, a następnie jeden z utworów.
-4- Wyszukiwarka albumów
Pokazane zostaną wszystkie okładki albumów. Wybrać i potwierdzić okładkę albumu z zestawienia. Odtwarzany jest pierwszy utwór wybranego albumu.
-5- Wyszukiwanie muzyki
Wpisać hasło wyszukiwania (wykonawca, album albo tytuł). Wybrać i potwierdzić OK a następnie plik audio.
-6- Katalogi
Wyświetlona zostaje struktura katalogów lub zestawienia utworów/rozdziałów wybranego źródła sygnału. W razie potrzeby wybrać katalog. Wybrać i potwierdzić jeden z tytułów.
-7- Listy odtwarzania
Pokazane zostaną wszystkie listy odtwarzania. Wybrać i potwierdzić jedną z list odtwarzania, a następnie jeden z utworów.
-8- Więcej
Pokazany zostanie drugi poziom medioteki.
-9- Powrót
Pokazany zostanie pierwszy poziom medioteki.
-10- Gatunki muzyczne
Pokazane zostaną dostępne gatunki muzyczne. Wybrać i potwierdzić jeden z gatunków muzycznych (np. Pop), wykonawcę, album a następnie jeden z utworów.
-11- Wideo
Pokazane zostaną wszystkie dostępne pliki wideo. Wybrać i potwierdzić plik wideo z listy.
Powtórz.
Warunek: jedna z kategorii (np. Albumy) jest wybrana.
Przyciskiem sterującym Powtórz. można ograniczyć listę odtwarzania. Jeżeli potrzeba np. przejąć wszystkie utwory z wybranego gatunku muzycznego do listy odtwarzania, należu wybrać Kategoria (np. Gatunki muzyczne) > dowolny gatunek muzyczny (np. Pop) > przycisk sterujący Powtórz.. Kiedy poszczególne utwory mają zostać powtórzone, wybrać w ramach katalogu dowolny utwór i nacisnąć przycisk sterujący Powtórz. Wybrany utwór zostanie powtórzony.
Informacja
  • Dostępne są tylko kategorie realizowane przez odpowiednie medium. Przykładowo nie można wybrać utworów na CD/DVD-ROM za pomocą kategorii takich jak Wykonawcy, Albumy albo Gatunki muzyczne. Za pomocą iPod (źródło sygnału Audi music interface) dostępne są z kolei kategorie Podcasts, Książki do słuchania i Kompozytorzy.
  • Obraz wideo jest ze względów bezpieczeństwa wyświetlany dopiero po zatrzymaniu się samochodu. Podczas jazdy przekazywany jest tylko dźwięk wideo.
  • Przy zmianie źródła sygnału w menu Media, funkcja Powtórz zostaje automatycznie wyłączona.
  • Odtwarzanie Video za pomocą iPod/iPhone/iPad nie będzie kontynuowane po zatrzymaniu i po ponownym uruchomieniu silnika samochodu.
  • Niektóre płyty DVD nie zezwalają na wybranie np. ścieżki audio, podtytułu lub utworu/rozdziału, podczas odtwarzania.
  • Podczas synchronizacji przenośnego urządzenia odtwarzającego z usługami „Cloud“ może dochodzić do błędnych wskazań na listach odtwarzania w MMI. Zastosować lokalną mediotekę odpowiedniego urządzenia.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.