Audi A3  Uruchomienie i jazda  Otwieranie i zamykanie  Centralny zamek
Dioda LED w kluczyku z pilotem
Dioda LED rys. 1 informuje o funkcji kluczyka z pilotem.
Po krótkim naciśnięciu przycisku, dioda LED mignie jeden raz.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (komfortowe otwieranie/zamykanie*) dioda LED miga kilka razy.
Kiedy dioda LED nie miga, bateria w kluczyku z pilotem jest zużyta. Dodatkowo, na wyświetlaczu zestawu wskaźników może pojawić się informacja tekstowa Proszę wymienić baterię w kluczyku. Wymienić baterię.
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
Podważyć pokrywę monetą rys. 2.
Włożyć nową baterię, ze znakiem „+“ skierowanym w górę.
Docisnąć pokrywę ponownie na kluczyk, aż zostanie zablokowana.
Wymianę baterii najlepiej zlecić w specjalistycznym serwisie.
Informacja o środowisku
Zużyte ogniwa należy zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska i nie wrzucać do odpadów domowych.
Informacja
Nowa bateria musi odpowiadać specyfikacji baterii oryginalnej.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.