Audi A3  Uruchomienie i jazda  Siedzenia i schowki  Przestrzeń bagażnika
Dotyczy samochodów: z systemem pakowania długich przedmiotów w z wyjmowaną torbą
W torbie można przewozić długie przedmioty (np. narty, deskę snowboardową).
Ładowanie bagażu
Środkowy podłokietnik w oparciu tylnych siedzeń odchylić w dół.
Pokrywę systemu pakowania długich przedmiotów opuścić w dół rys. 1.
Wysunąć torbę z bagażnika, zamkiem błyskawicznym do tyłu, przez system pakowania długich przedmiotów OSTRZEŻENIE.
Zabezpieczanie
Pas zabezpieczający -A- torby umieścić w środkowym zamku pasa -B- rys. 2.
Zaciągnąć pas zabezpieczający -C-.
OSTRZEŻENIE
  • Po załadowaniu nart, torbę należy zabezpieczyć paskiem.
  • Upewnić się, czy wszystkie transportowane przedmioty w systemie pakowania długich przedmiotów zostały zabezpieczone. Podczas nagłego manewru hamowania mogą zostać wyrzucone - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Informacja
  • Torbę należy składać dopiero po wysuszeniu.
  • Kiedy przewożone są narty lub deska snowboardowa, należy mocno zaciągnąć pasek pomiędzy łączeniami.
  • Narty układać w torbie czubkami do przodu, deskę snowboardową i kijki ostrzami do tyłu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.