Audi A3  Uruchomienie i jazda  Ogrzewanie i chłodzenie  Układ ogrzewania i klimatyzacji
Opcjonalnie, mogą być zamontowane różne urządzenia:
  • Układ ogrzewania/wentylacji, albo
  • ręcznie sterowany układ klimatyzacji* albo
  • automatyczny układ klimatyzacji*
Układ ogrzewania/wentylacji ogrzewa i wentyluje wnętrze samochodu. Sterowany ręcznie lub automatycznie układ klimatyzacji* chłodzi i dodatkowo osusza powietrze we wnętrzu samochodu. Układ działa najskuteczniej, kiedy okna i panoramiczny szklany dach* są zamknięte. Przy nagrzaniu się wnętrza samochodu, wentylowanie może przyspieszyć proces chłodzenia.
Filtr zanieczyszczeń
Filtr zanieczyszczeń odfiltrowuje np. kurz i pyłki roślin z powietrza.
Identyfikacja kluczyka
Różne ustawienia instalacji ogrzewania/wentylacji, ręcznego albo automatycznego układu klimatyzacji* zostaną zapisane i przyporządkowane do zastosowanego kluczyka z pilotem.
Informacja o środowisku
Jeżeli kierowca chce oszczędzać paliwo, powinien wyłączyć tryb chłodzenia w układzie klimatyzacji* przez naciśnięcie przycisku A/C. W ten sposób redukuje się również poziom emisji. Układ klimatyzacji jest wyłączony, gdy gaśnie dioda LED w przycisku. W samochodach z systemem informowania kierowcy w programie wydajności można uzyskać informacje na temat dodatkowego zużycia i dalsze informacje o oszczędności Link.
Informacja
  • Aby nie ograniczać skuteczności ogrzewania lub chłodzenia i uniknąć zaparowania szyb, wlot powietrza przed przednią szybą musi być wolny od lodu, śniegu albo liści.
  • Z układu chłodzenia* może kapać woda kondensacyjna i pod samochodem utworzy się kałuża. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza nieszczelności.
  • Stwierdzenie, że np. ogrzewanie siedzeń* lub tylnej szyby nie działa oznacza, że mogło zostać tymczasowo wyłączone przez system zarządzania energią. Systemy ogrzewania będą ponownie dostępne, kiedy bilans energii wyrówna się.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.