Audi MMI  Användning  Röststyrning
Gäller för bilar: med röststyrning
Du kan komfortabelt använda en mängd Infotainment-funktioner med rösten.
Förutsättning: Tändning och MMI är påslagna Länk, inget telefonsamtal pågår och parkeringshjälpen är inaktiverad.
Sätta på: Tryck kort på knappen Bild 2 på multifunktionsratten* och säg ditt kommando efter piptonen.
Avaktivera: Håll knappen intryckt längre. Eller: tryck på en knapp på MMI-manöverenheten.
Avbryta: tryck på knappen och säg ett nytt kommando. Eller: Säg kommandot Abbruch (Avbryt).
Inmatningshjälp
Systemet leder dig genom inmatningen med optiska och akustiska svarsmeddelanden.
  • Optisk inmatningshjälp: När talinmatningen har aktiverats visas en kommandoöversikt på MMI-displayen med ett urval av möjliga kommandon. Kommandoöversikten kan aktiveras/avaktiveras via styrknappen Setup MMI > Röststyrning.
  • Akustisk inmatningshjälp: Aktivera röststyrningen och säg Hilfe (Hjälp) för att få de aktuellt möjliga kommandona upplästa.
För att systemet skall uppfatta vad du säger
Tala klart och tydligt i normalt tonläge. Tala högre vid högre hastigheter.
Undvik överdrivna betoningar och långa pauser.
Tala inte när röststyrningen lämnar ett meddelande.
Stäng dörrar, fönster och taklucka* för att minska bakgrundsljud. Se till att dina medpassagerare är tysta när du talar in ett röstkommando.
Rikta luftmunstyckena bort från handsfreemikrofonen som sitter vid den främre innerbelysningen i innertaket.
Röststyrningen bör endast användas av föraren, eftersom handsfreemikrofonen finns monterad på förarplatsen.
Fler inställningar
Fler inställningar för till exempel individuell språkanpassning till din röst, kommandoöversikt eller volym på röstinstruktionerna kan du göra i huvudmenyn via styrknappen SetupLänk.
VIKTIGT!
  • Ägna all din uppmärksamhet åt trafiksituationen! Som förare har du det fulla ansvaret för att bilen framförs på ett trafiksäkert sätt. Använd därför röststyrningsfunktionerna endast då du i alla trafiksituationer alltid har full kontroll över bilen – olycksrisk!
  • Du bör inte använda röststyrningen i nödsituationer, eftersom rösten kan förändras under stress. Det kan leda till att det önskade samtalet under vissa omständigheter inte kan kopplas upp eller inte kan kopplas upp tillräckligt snabbt. Slå därför nödsamtalsnumret manuellt!
Anvisning
  • Dialogen stoppas vid ett inkommande telefonsamtal och kan fortsättas genom att samtalet avvisas. Om du i stället väljer att ta emot samtalet avbryts dialogen.
  • Under en dialog lämnas inga navigationsmeddelanden* och inga trafikmeddelanden släpps fram.
  • Du kan välja en post ur en lista både via röststyrningen som även med hjälp av styrratten.
  • Observera att röststyrningen inte kan fås på cabriolet-utförandet.
  • Röststyrningen stöder inga röstkommandon på arabiska.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.