Audi MMI  Kommunikation  Audi connect
Du kan använda MMI som WLAN-hotspot för ditt Internetanvändande med upp till åtta WLAN-enheter. Under körning är en begränsad användning av ej fastsatta, lätta, mindre WLAN-enheter endast möjlig i bilens baksäte.
Förutsättning: Tändningen är påslagen.
Välj: knappen TEL > styrknappen Einstellungen (Inställningar) Netzwerkverbindung (WLAN) (Nätverksanslutning, WLAN).
Följande inställningar kan väljas via menyn Netzwerkverbindung (WLAN) (Nätverksförbindelse [WLAN]):
Aktiv WLAN
MMI:s WLAN-hotspot är avaktiverad på fabriken. Ställ in WLAN-hotspot på synlig innan du skapar en förbindelse mellan din bil och din WLAN-enhet.
 • Aus (Av): MMI:s WLAN-hotspot är inaktiverad. En Internet-uppkoppling är inte möjlig.
 • sichtbar (synlig): MMI:s WLAN-hotspot är aktiv och kan användas för en Internet-uppkoppling.
 • unsichtbar (syns inte): MMI:s WLAN-hotspot är aktiv, men inte synlig för andra enheter. En anslutning till nya WLAN-enheter kan inte skapas.
WLAN-inställningar
WLAN-förbindelsen mellan bilen och din WLAN-enhet (Laptop, mobiltelefon) är krypterad. Om du vill skapa en förbindelse måste du göra följande inställningar vid inkopplingen av din WLAN-enhet. Du kan vid behov ändra inställningarna.
 • Zugangspunkt (SSID) (Accesspunkt [Service Set IDentifier]): Namnet på WLAN-nätverket
 • Verschlüsselungsart (Krypteringstyp): WEP, WPA eller WPA2
 • Passwort (Lösenord): Beroende på krypteringstyp genereras ett lösenord i MMI som WLAN-förbindelsen är krypterad med. Lösenordet kan ändras. Välj då ett säkert lösenord. Vid krypteringstyp WEP måste lösenordet innehålla exakt 13 tecken. Vid krypteringstyp WPA eller WPA2 måste lösenordet innehålla minst 8 (maximalt 63) tecken.
 • Für andere sichtbar (Synlig för andra): Synligheten för ditt WLAN-nätverk kan aktiveras/inaktiveras (lägena ein/aus).
 • Einstellungen übernehmen (Godkänna inställningar): De ändrade inställningarna exporteras till MMI. Därefter måste du uppdatera ändringarna på din mobila WLAN-enhet.
VIKTIGT!
 • Behåll uppmärksamheten på trafiksituationen även när du använder dig av WLAN-hotspot – olycksrisk!
 • Bärbara datorer och jämförbara tunga enheter får endast vara uppkopplade när bilen står stilla, då de liksom alla lösa delar slungas genom bilen i händelse av en krock och kan resultera i svåra personskador. Sådana enheter ska alltid vara ordentligt nedpackade under körning.
 • Under körning får inga WLAN-enheter användas inom airbagarnas verkningsområde i framsätena. Beakta även varningsanvisningarna i den separat bifogade bruksanvisningen i kapitlet ”Airbag-system” under ”Viktiga säkerhetsanvisningar om frontairbagsystemet”.
Se upp!
Observera att åtgärder för dataskydd, anti-virusskydd samt skydd mot förlust av data på mobila enheter, som du använder för Internetanvändningen via WLAN-hotspot, ligger på ditt eget ansvar.
Anvisning
 • Under vissa omständigheter krävs ett avgiftsbelagt, separat mobiltelefonabonnemang för utnyttjande av en WLAN-hotspot. Mer information får du av telefonoperatören.
 • Beroende på dina mobiltelefonavgifter och speciellt vid användning i utlandet kan extra kostnader uppstå i samband med nedladdning av datapaket från Internet via WLAN-hotspot. Vi rekommenderar därför starkt att du tecknar ett fast-pris-avtal! Mer information får du av telefonoperatören.
 • Mer information om Audi connect-tjänsterna hittar du på www.audi.com/connect (www.audi.de/connect) eller hos din Audi-återförsäljare.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.