Audi MMI  Underhållning  Spela upp medier
Förutsättning: En källa har valts.
Välj knappen MEDIA > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Beroende på aktiv källa och minnesmedium kan följande inställningar väljas:
Ljudinställningar
ingående volymnivå
Förutsättning: en bärbar spelare måste vara ansluten via en 3,5 mm hörlurskabel*/AV-adapterkabel*/iPod-adapterkabel (plus)* Länk.
Volymnivån i den bärbara spelaren anpassas till MMI. Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån i den portabla spelenheten på 70 % av den maximala volymen.
Slumpmässing uppspelning
När funktionen är aktiverad spelas och visas alla filer i spellistan i slumpmässig ordningsföljd.
Repetera titel
När funktionen är aktiverad spelas den aktuella titeln i spellistan en gång till.
Videobildinställningar
Bildformat
Vi rekommenderar inställningen auto för sidoförhållandet.
Sidoförhållande
Information
auto
MMI registrerar källans bildformat och visar bilden med optimalt sidoförhållande. Beroende på källformatet och den anslutna MMI-displayen kan svarta balkar visas utmed sidokanterna.
zoom
Bilden förstoras så att den täcker hela MMI-displayen. Stäng av funktionen om bilden verkar förvriden.
cinemascope
Använd denna inställning för film i kinoformat 21:9. På den övre/nedre sidokanten i MMI-displayen visas svarta balkar.
original
Bilden visas i källformatets sidoförhållande. Välj detta alternativ, om bilden med alternativet auto verkar förvriden eller om ett bildavsnitt är kapat.
4:3
Bilden fixeras med sidoförhållandet 4:3. Utmed sidokanterna i MMI-displayen visas svarta balkar.
16:9
Bilden fixeras med sidoförhållandet 16:9. Utmed den övre/nedre sidokanten i MMI-displayen visas svarta balkar.
AV-norm: Normerna PAL, NTSC eller auto kan ställas in för en externt ansluten bildkälla. Samma norm måste ställas in i bildkällan. En felaktigt inställd AV-norm kan vara orsaken till dålig/ingen bild respektive ingen färgåtergivning.
Ljusstyrka: Minska/öka ljusstyrkan.
Kontrast: Minska/öka bildskärmens kontrast.
Färg: Minska/öka bildskärmens färgmättnad.
Helbildsvisning
Förutsättning: en video spelas och bilen står stilla.
Videobilden utvidgas till att täcka hela MMI-displayen. Om du vill inaktivera helbildsläget trycker du på knappen BACK eller på valfri styrknapp. Kapitellistan visas.
Dvd-menyvisning
Förutsättning: En video-dvd-skiva måste avspelas och bilen måste stå stilla.
Dvd-huvudmenyn tonas in på MMI-displayen. Välj ett menyalternativ genom att röra fingret i önskad riktning på MMI touch-pekfältet och trycka på styrratten.
Ljudspår
Förutsättning: En video-dvd-skiva måste avspelas.
Ljudspåret (språk och ljudformat) kan väljas manuellt. Tillgängligheten för språk och ljudformatet beror på video-dvd-skivan.
Underrubrik
Förutsättning: En video-dvd-skiva måste avspelas.
Undertitlarna kan väljas manuellt för återgivningen. Tillgängligheten för språk och ljudformat beror på video-dvd-skivan.
Utvidgad titelinformation
När funktionen är aktiverad och spellistan öppen visas information om aktuella titlar (t.ex. artist, album, infogade skivomslag*) samt speltid och återstående speltid. I den här vyn kan du trycka på styrratten för att välja till en ny titel eller välja och bekräfta önskat spelläge för den aktuella titeln i spelstapeln.
Barnsäkring
Förutsättning: En video-dvd spelas och lösenordet har angivits (det fabriksinställda lösenordet är ”1234”).
Med barnsäkringen kan du spärra vissa typer av dvd-filmer. Välj och bekräfta en säkerhetsnivå, t.ex. Stufe 5 (Nivå 5). Barnsäkringen kan ställas in på åtta olika säkerhetsnivåer (Sicherungsstufen). Om du väljer till exempel säkerhetsnivå 5 (på displayen visat som Stufe 5*) avspelas alla dvd-skivor i säkerhetsnivåerna 1-5. Återgivningen av dvd-skivor i högre nivåer blockeras. Med inställningen Aus (Av) upphävs alla begränsningar.
Via funktionen Passwort ändern (Ändra lösenord) kan du redigera det aktuella lösenordet.
Lägga till/ta bort i jukebox
Anvisning
  • Videobilden visas av säkerhetsskäl endast när bilen står stilla. Under körning släpps endast videoljudet fram.
  • När du byter källa i menyn Media avaktiveras funktionerna Titel wiederholen (Repetera titel) och Zufallswiedergabe (Slumpmässig uppspelning) automatiskt.
  • Säkerhetsnivåerna för barnsäkringen (Kindersicherung) följer den amerikanska standarden från Motion Picture Association of America (MPAA). Observera att åldersgränserna för dvd-filmer i Europa kan avvika.
  • Inte alla dvd-filmer är försedda med en barnsäkring.
  • Om du anger fel lösenord för barnsäkringen (Kindersicherung) tre gånger i rad spärras möjligheten att ange lösenordet i ca en minut. Lösenordet kan endast nollställas på en Audiverkstad.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.