Audi A3  Start och körning  Ljus och sikt  Ytterbelysning
Funktionerna ställs in i radion/MMI*.
Bilar med radio*
Tryck på knappen SETUP.
Välj > Licht (Ljus) med styrknappen
Bilar med MMI*
Välj: knappen MENU > Car > styrknappen Systeme* > Fahrzeugeinstellungen (Bilinställningar) > Außenbeleuchtung (Ytterbelysning).
Automatiskt färdljus
I menyn Automatisches Fahrlicht (Automatiskt färdljus) finns följande inställningsmöjligheter:
Einschaltzeitpunkt (Aktiveringstidpunkt) - Du kan ställa in om det automatiska färdljuset ska tändas früh (Tidigt), mittel (Mellan) eller spät (Sent) via ljussensorns känslighet.
Fernlichtassistent* (Helljusassistent) - Du kan ställa in om helljusassistenten*/den glidande räckviddsregleringen* ska aktiveras ein eller avaktiveras aus.
Audi adaptive light* - du kan slå av adaptive light.
Coming home, Leaving home*
Funktionen Coming home gör att området runt bilen belyses när tändningen har slagits av och förardörren öppnats och det är mörkt ute. Aktivera funktionen genom att välja Leuchten beim Aussteigen (Tänds vid urstigning) > ein (På).
Funktionen Leaving home gör att området runt bilen belyses när bilen låses upp och det är mörkt ute. Aktivera funktionen genom att välja Leuchten beim Entriegeln (Tänds vid upplåsning) > ein (På).
Coming home och Leaving home fungerar endast i mörker och i ljusreglageläge AUTO.
Varselljus*
I länder som tillåter detta, kan varselljusen aktiveras/inaktiveras via MMI*. I övriga länder tänds varselljusen automatiskt.
Utlandsläge*
Halvljusets ljuskägla är asymmetrisk. Asymmetrin gör att vägkanten på den sida av vägen du kör (höger i högertrafik) blir starkare belyst. På bilar med xenon-strålkastare* med kurvljus* eller LED-strålkastare* måste strålkastarna justeras om du planerar färd i ett land där körning sker på motsatt sida vägen jämfört med i ditt hemland, annars bländas mötande trafikanter. För bilar med halogen- eller xenon-strålkastare utan kurvljus krävs ingen justering.
För att inte blända:
  • På bilar med xenon-strålkastare* och kurvljus* eller LED-strålkastare* måste utlandsläget ställas in. Välj: knappen MENU > Car > styrknappen Systeme* > Fahrzeugeinstellungen (Bilinställningar) > Außenbeleuchtung (Ytterbelysning) > t.ex. Licht für Linksverkehr (Ljus för vänstertrafik).
När strålkastarna har ställts om visas ett hjälpmeddelande:
Gäller för vänsterstyrda bilar:
Scheinwerferanpassung für Rechtsverkehr aktiv. (Strålkastaranpassning för högertrafik är aktiv.) Eingeschränkte Leuchtweite! (Reducerad lysvidd!)
Gäller för högerstyrda bilar:
Scheinwerferanpassung für Rechtsverkehr aktiv. (Strålkastaranpassning för högertrafik är aktiv.) Eingeschränkte Leuchtweite! (Reducerad lysvidd!)
Anvisning
Om utlandsläget är aktiverat visas detta på förarinformationssystemets display varje gång tändningen slås på.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.