Audi A3  Start och körning  Ljus och sikt  Sikt
Vrid inställningsratten till önskat läge:
0 - Alla inställningsfunktioner är avaktiverade.
/ - Ställa in ytterspegeln vänster/höger. Rör inställningsratten i önskad riktning.
- Värma* spegelytorna allt efter yttertemperaturen.
- Fälla in ytterspeglarna*.
Nedvinklingsfunktion* för passagerarsidans ytterspegel
Spegelytan vinklas ned något för att underlätta sikten mot trottoarkanten när du backar vid parkering. Då måste inställningsratten stå i läget för passagerarsidans ytterspegel.
Du kan ställa in den nedvinklade spegelytan genom att vrida inställningsratten i önskad riktning. När backväxeln läggs ur lagras den nya positionen i den fjärrmanövreringsnyckel som används.
Spegeln går tillbaka till utgångsläget när du kör fortare än 15 km/h eller när tändningen slås av.
Fälla in/fälla ut speglar
För att fälla in speglarna med inställningsratten, vrid inställningsratten i läge .
För att fälla ut speglarna, vrid inställningsratten i läge  eller eller 0.
Gäller för bilar med MMI*: Du kan ställa in om speglarna ska fällas in när bilen låses Länk. När du låser bilen fälls speglarna in. När du slår på tändningen fälls speglarna ut igen.
VIKTIGT!
Välvda spegelytor (konvexa eller asfäriska*) förstorar blickfältet. De gör samtidigt att föremål verkar vara mindre och längre bort i spegeln. Om sådana speglar används är det därför lätt att göra felbedömningar vad gäller avståndet till bakomvarande fordon vid körfältsbyte – olycksrisk!
Se upp!
  • För bilar med elektroniskt infällbara ytterspeglar* gäller följande: om spegelhusets inställning ändras genom yttre påverkan (t.ex. genom stöt vid rangering) ska spegeln elektroniskt fällas tillbaka till anslag. När speglarna har återgått till normal position hörs ett tydligt ljud. Spegelhuset får absolut inte ställas tillbaka för hand, då kan spegelmekaniken skadas.
  • För bilar utan elektroniskt infällbara ytterspeglar gäller följande: Om spegelhusets inställning ändras genom yttre påverkan (t.ex. genom stöt vid rangering) ska spegeln återställas till normal position för hand.
  • Om du tvättar bilen i en automattvätt måste du fälla in ytterbackspeglarna för att förhindra att de skadas. Elektriskt infällbara ytterbackspeglar* får endast fällas in eller ut på elektrisk väg – aldrig för hand!
Anvisning
Vid problem med den elektroniska spegelinställningen kan spegelytorna ställas in för hand genom tryck på glaskanten.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.