Audi A3  Çalıştırma ve sürüş  Sıcak ve soğuk  Kalorifer ve klima sistemi
Aşağıdaki araçlar için geçerlidir: Otomatik klimaya sahip
Regülatör ile ısı ve fan ayarlanabilir. Fonksiyonlar tuşlara basılarak açılır ve kapatılır. Fonksiyon açıkken ilgili tuşlardaki LED yanar.
Arka cam rezistansı Link ve koltuk ısıtması Link ayrı olarak açıklanmıştır.
Otomatik klima
AUTO tuşuna basmanızı ve sıcaklığı 22 °C'ye ayarlamanızı tavsiye ederiz. Otomatik klima, bir kez ayarlanmış bir sıcaklığı tam otomatik olarak sabit tutar. Bunun için, hava akımının sıcaklığı, fan kademeleri ve hava dağılımı kendiliğinden ayarlanır. Isıtma modunda, buğu çözme fonksiyonu dışında fan ancak soğutma suyu yeterli sıcaklığa ulaştığında bir üst devire çıkar.
A/C Soğutma modunu açma/kapama
Soğutma modu A/C tuşuna basılarak açılıp/kapatılır. Soğutma modu kapalıyken hava soğutulmaz ve nemi alınmaz. Bundan dolayı camlar buğu tutabilir. Soğuk dış sıcaklıklarda soğutma modu otomatik olarak kapanır.
AUTO Otomatik modu açma/kapama
Otomatik mod AUTO tuşuna basılarak açılır. Havalandırma ile ilgili bir tuşa basıldığında AUTO modu kapatılır. Otomatik mod araç iç mekanında sabit sıcaklık sağlar. Hava sıcaklığı, hava miktarı ve hava dağılımı otomatik ayarlanır. Otomatik mod aktifken AUTO tuşuna kısa süre basıldığında eco" modu*1) açılır. eco" modunda* tüm ayarlar daha sönümlü uygulanır ve böylece yakıt tasarrufu sağlanır. eco" modu* kullanım ünitesi ekranında eco sembolü ile gösterilir. AUTO tuşuna tekrar basıldığında eco"* modundan çıkılır.
/ Sıcaklığın ayarlanması
Sıcaklık sürücü ve ön yolcu tarafı için her iki düğme ile ayrı biçimde ayarlanabilir. Sıcaklık +16 °C ila +28 °C alanında ayarlanabilir. Bu bölgenin dışında, klima ekranında DÜŞÜK veya YÜKSEK belirir. Her iki son konumda klima sürekli maksimum soğutma veya ısıtma gücüyle çalışır. Bir sıcaklık ayarı gerçekleşmez.
Senkronizasyon: AUTO tuşuna 2 saniye basmak suretiyle, sürücü tarafı sıcaklığı ön yolcu tarafına aktarılır. Bu, ön yolcu tarafında bir sıcaklık değişimine kadar geçerlidir.
Fanın ayarlanması
Gereğinde camlarda buğulanmayı önlemek için, fanlar en düşük kademe çalıştırılmalıdır. Ancak fan tarafından oluşturulan hava miktarını manuel olarak kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Fanın otomatik ayarlanması için AUTO tuşuna basın.
Hava dağılımı ayarı
, ve tuşları ile hava dağıtımı ayarlanabilir. Hava dağıtımının otomatik ayarlanması için AUTO tuşuna basın.
Sürücü mahallinde yuvarlak hava çıkış kanalları ayarlanabilir Link
Nemli havalarda ön yan camların buğulanmasını önlemek için yan hava kanallarını açmanızı, yana eğmenizi ve Spot" konumunu seçmenizi öneririz Link.
Arkanın ısınması için ön koltukların altında ayak kanalı ve orta konsol ucunda ayarlanabilir hava çıkış kanalları bulunur.
Buğu çözmenin açılması/kapatılması
Ön ve yan camlar çok hızlı şekilde buzdan veya buğudan arındırılabilir. Maksimum hava miktarı ağırlıklı olarak ön cam altındaki kanallardan çıkar . Hava devridaimi kapanmıştır. Sıcaklık ayarı otomatik olarak gerçekleşir. konumunda çevre sıcaklığa bağlı olarak otomatik olarak A/C soğutma modu açılır.
Buğu çözme AUTO tuşuna basılarak kapatılabilir.
Hava devridaimini açma/kapama
Devridaim modu manuel veya otomatik* açılabilir.
  • Manuel devridaim modunu açmak/kapatmak için, tuşuna basın. Açıldığında LED yanar.
  • Otomatik* hava devridaim modu: MMI içinde otomatik hava devridaimi aktifleştirilmiş olmalıdır. Şunları seçin: Tuş MENÜ > Car > Kumanda tuşu Sistemler* > Klima > Hava sirkülasyon otomatiği. Dizel ve benzin egzoz için geliştirilmiş olan hava kalite sensörü, dışarıdaki havanın zararlı madde yüküne göre otomatik olarak hava devridaim modunu açar/kapatır.
Hava devridaim modunda araç içindeki hava döndürülür ve filtrelenir. Böylece kirli dış havanın içeri girmesi önlenir. Bir tünelden veya yoğun trafikten geçerken hava devridaim modunu açmanızı öneririz DİKKAT!.
Hava sirkülasyon modu veya AUTO veya tuşuna basılarak kapatılabilir.
Geri manevrada, motor soğuk olduğunda hava devridaim moduna geçilir.
DİKKAT!
Hava devridaim modunu uzun süre kullanmamalısınız, çünkü temiz hava girişi gerçekleşmez ve soğutma sistemi kapalıyken camlar buğu yapabilir - Kaza tehlikesi!
1) Bu fonksiyon tüm ülkelerdeki sürümlerde mevcut değildir.

Tüm resimler, logolar ve metinler Audi ©'in malıdır. Bu web sitesinin, Volkswagen - Audi şirketiyle veya dünyanın yan kuruluşlarından hiçbiriyle bağlantısı yoktur Daha fazla bilgi. Daha fazla bilgi. .