Audi MMI   První seznámení  Základní obsluha
Ovládací jednotka MMI můžete používat k posunování nitkovým křížem na mapě, k nastavení rozdělení hlasitosti nebo k ovládání hlavní nabídky video DVD.
Předpoklad: zobrazuje se mapa Obr. 2, je zvolena funkce balance/fader Odkaz nebo se přehrává video DVD Odkaz.
Posouvání mapy / nastavení rozdělení hlasitosti
Pohybem ovladače nahoru/dolů se posunuje nitkovým křížem ve svislém směru -1- Obr. 1.
Pohybem ovladače doleva/doprava se posunuje nitkovým křížem ve vodorovném směru -2-.
Pro pohyb nitkového kříže po diagonále -3- pohybujte ovladačem doleva/doprava nahoru nebo doleva/doprava dolů.
Ovládání hlavní nabídky DVD
Chcete-li zvolit některý bod nabídky, posuňte ovladačem nahoru/dolů -1- nebo doleva/doprava -2-.
Výběr z nabídky potvrďte stisknutím ovladače.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.