Audi MMI   První seznámení  Základní obsluha
Uložení kontaktu v adresáři
Obr. 1 Uložení kontaktu v adresáři
Zadání navigačního cíle
Obr. 2 Zadání navigačního cíle
Spellerem pro zadávání písmen/čísel se zadává adresa, navigační cíl* nebo telefonní číslo.
U některých funkcí adresáře, telefonu nebo navigace* je potřebné zadávání písmen nebo čísel. Na displeji MMI se objeví speller pro zadávání písmen/čísel.
Symboly potřebné při zadávání písmen/čísel jsou objasněny v této tabulce:
(A) 
(B) Symbol/označení
(C) Vysvětlení
(A)
(B)
(C)
-1-
Výběrová šipka
Zvolený prvek je podsvícen bíle a zobrazuje se zvětšený ve vstupním kroužku.
-2-
Vstupní kroužek
Zobrazuje výběrovou šipkou zvolený znak zvětšený.
-3-

Vytvoření mezery na vstupním poli
-4-
ÄÁÂ
V závislosti na jazyku zobrazuje zvláštní znaky, resp. písmena kyrilice.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: přepíná mezi zadáváním arabských znaků a latinky.
-5-

Pohyb kurzoru ve vstupním poli dopředu/dozadu
-6-
OK
Potvrzení zadání
-7-

Přepínání z malých na velká písmena
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: ukazuje doplňkové arabské znaky.
-8-
0-9/A-Z
Přepínání z čísel na písmena, resp. z písmen na čísla.
-9-
Kurzor
Označte aktuální polohu pro úpravy.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: svislá čárka na levém/pravém okraji kurzoru naznačuje, kde bude vložen další znak.
-10-
Vstupní pole
Zobrazuje aktuální zadání.
-11-
Seznam
Zobrazení seznamu s návrhy
-12-
Smazat
Vymazání znaku nalevo od kurzoru.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: vymazání znaku napravo od kurzoru.
-13-
Počet záznamů
Zobrazuje počet nalezených záznamů v seznamu.
-14-
Seznam s návrhy
Listování seznamem návrhů v abecedním pořadí

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.