Audi MMI   Navigace   Navigace  Plán cesty
Předpoklad: je aktivována navigace Odkaz a trasa je uložena Odkaz.
Stiskněte ovládací tlačítko Trasa.
Otočte ovladačem na Uzávěra na trase a stiskněte ovladač.
Pro určení délky vyloučeného úseku trasy otočte ovladač doleva/doprava.
Při aktivním navádění k cíli a zapnutém zobrazení mapy Standard Odkaz nebo Doprava Odkaz se vypočtená trasa pro vámi zadanou délku vyloučí. Navigace vypočítá alternativní trasu navádění k cíli.
Zadané uzavření úseku platí pouze pro aktuální navádění k cíli a je nutné ho v případě potřeby nastavit znovu.
Na displeji MMI se zadané uzávěrky zobrazují červeno-bílou přerušovanou čárou.
Poznámka
Pokud MMI nevypočte žádnou alternativní trasu, je to na základě místních podmínek nemožné.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.