Audi MMI   Audio/video   Poslech rádia  Další nastavení
Předpoklad: nastavení příjmového pásma Odkaz.
Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko Nastavení > Dopravní zpravodajství.
Při zapnuté funkci Dopravní zpravodajství se reprodukce audio/video během dopravního hlášení přeruší. Během reprodukce aktuálního dopravního hlášení můžete toto hlášení přerušit krátkým stisknutím vypínače.
Zda je funkce dopravního zpravodajství zapnutá a jsou reprodukována dopravní hlášení, můžete rozpoznat ze zobrazení symbolu TP na displeji MMI Obr. 1:
Symbol TP
Význam
se zobrazí

Funkce dopravního zpravodajství je zapnuta. Lze přijímat stanice s dopravním zpravodajstvím. Jejich hlášení jsou reprodukována.
je přeškrtnutý

Funkce dopravního zpravodajství je zapnuta. Stanice s dopravním zpravodajstvím je nedostupná. Nereprodukují se žádná dopravní hlášení.
je
šedivý
Funkce dopravního zpravodajství je vypnuta.
Poznámka
Uložená dopravní hlášení můžete vyvolat funkcí TP-Memo Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.