Rozhodli jste se pro MMI s navigačním systémem Plus - srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
S novým vozem Audi se Vám dostává do rukou vozidlo s koncepcí obsluhy, která byla realizována na základě nejnovějších poznatků a která umožňuje provádět veškerá nastavení a ovládat elektronická zařízení centrálně prostřednictvím Multi Media Interface (multimediálního rozhraní), kterým je systém MMI.
Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tento návod, abyste se rychle a důvěrně seznámili s funkcemi a možnostmi MMI a mohli je plně využít při provozu vozidla.
Nezapomeňte, že tento návod představuje jen doplněk návodu k vozidlu, a proto ho lze použít jen ve spojení s aktuálním návodem k vozidlu. Kromě toho je tento návod začleněn do elektronického návodu Onboard.
Přejeme Vám mnoho radosti a vždy šťastnou cestu.
Vaše AUDI AG

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.