Audi A5/S5   Obsluha  Informační systém řidiče
Platí pro vozidla: s manuální převodovkou a ukazatelem řazení
Ukazatel může pomoci při úspoře paliva.
Ukazatel řazení můžete v autorádiu nebo v MMI* zapnout/vypnout.
Zapnutí/vypnutí ukazatele řazení
Zvolte: tlačítko CAR > Sdružené přístroje > Výstraha rychlosti. Nebo
Zvolte: tlačítko CAR > tlačítko Systémy Car* > Asistence řidiče > Doporučení řazení.
Abyste se s ukazatelem řazení seznámili, jeďte nejprve tak, jak jste zvyklí. Pokud zařazený rychlostní stupeň není z hlediska nižší spotřeby paliva za současné jízdní situace optimální, zazní doporučení k řazení. Na displeji se zobrazí zařazený a doporučený rychlostní stupeň Obr. 1.
  • Řazení nahoru: ukazatel se objeví vpravo od zařazeného stupně, když je doporučeno zařazení vyššího stupně.
  • Řazení dolů: ukazatel se objeví vlevo od zařazeného stupně, když je doporučeno zařazení nižšího stupně.
Přitom je možné, že doporučení některý stupeň přeskočí (3 > 5). Pokud neprobíhá žádné doporučení k řazení, máte při jízdě zařazený vhodný rychlostní stupeň.
Upozornění!
Ukazatel řazení může pomoci při úspoře paliva. Ne vždy je vhodné, mít zařazen správný rychlostní stupeň z hlediska spotřeby paliva. Pro jízdní situace jako např. předjíždění, jízda do kopce nebo provoz s přívěsem může správný jízdní stupeň zvolit pouze řidič.
Poznámka
Ukazatel ve sdružených přístrojích Obr. 1 zmizí v okamžiku sešlápnutí pedálu spojky.
  • Když v Audi drive select* nastavíte jízdní režim efficiency*, vedle ukazatele řazení Obr. 1 se zobrazí E.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.