Audi A5/S5   Obsluha   Topení a větrání  Klimatizace
Klimatizace ohřívá, chladí a odvlhčuje vzduch v interiéru vozidla. Pracuje nejúčinněji, když jsou okna a panoramatická výklopná střecha*, resp. posuvná/výklopná střecha* zavřené. Při nahromaděném teple ve vozidle může vyvětrání urychlit proces chlazení.
V režimu topení se s výjimkou funkce rozmrazování otáčky větráku zvýší, až když chladicí kapalina dosáhne dostatečné teploty.
Z klimatizace může odkapávat kondenzovaná voda a může pod vozidlem tvořit louže. To je normální a není to projevem netěsnosti.
Filtr na emise
Filtr emisí filtruje ze vzduchu např. prach a pyl.
Rozpoznání klíčků
Hodnoty nastavení klimatizace se automaticky ukládají a přiřazují použitému rádiovému klíčku.
Životní prostředí
Chcete-li šetřit pohonné hmoty, vypněte chlazení tlačítkem AC. Tím také snížíte tvorbu emisí.
Poznámka
  • Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod vzduchu před čelním sklem zanesen ledem, sněhem nebo listím.
  • Když zjistíte, že např. vyhřívání sedadla* nebo zadního skla nefunguje, byly tyto spotřebiče přechodně vypnuty managementem energie. Zařízení se opět zapnou, jakmile je v hospodaření s energií nastolen rovnovážný stav.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.