Audi A5/S5   Obsluha   Jízda  Komfortní klíček
Platí pro vozidla: s komfortním klíčkem
Tlačítkem START ENGINE STOP můžete zapnout zapalování a spustit motor.
Spouštění motoru
Mechanická převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N.
Stiskněte tlačítko START ENGINE STOP. Motor se spustí.
U vozidel se vznětovým motorem se může motor při nízkých teplotách spouštět se zpožděním. Proto je nutné spojkový (mechanická převodovka), resp. brzdový pedál (automatická převodovka) podržet tak dlouho, dokud motor nenastartuje. Když se motor předžhavuje, svítí kontrolní světlo .
Zapnutí/vypnutí zapalování
Pokud chcete zapnout pouze zapalování, aniž byste spustili motor, postupujte takto:
Stiskněte tlačítko START ENGINE STOP bez sešlápnutí spojky (manuální převodovka), resp. brzdového pedálu (automatická převodovka).
Chcete-li zapalování vypnout, znovu stiskněte tlačítko.
Když zapnete zapalování, u vozidel se vznětovým motorem se automaticky spustí předžhavení.
Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.
Pokud motor nenastartuje, je spouštění po krátké době automaticky přerušeno. Spouštění motoru opakujte.
Systém start-stop*
Pokud zastavíte a systém start-stop* vypne motor, zůstane zapalování zapnuté.
 • Když nyní stisknete tlačítko START ENGINE STOP, vypne se zapalování. Motor nenastartuje Odkaz.
 • Před opuštěním vozidla se ujistěte, že je zapalování vypnuté.
Automatická převodovka*
Aby se zamezilo vybití akumulátoru, při splnění následujících předpokladů se zapalování a motor automaticky vypíná:
 • Vozidlo již jelo.
 • Otevřou-li se dveře řidiče.
 • Je-li odepnut pás řidiče.
 • Není sešlápnutý brzdový pedál.
 • Vozidlo stojí.
V takovém případě se zapnutá tlumená světla přepnou na obrysová. Po určité době nebo když vozidlo uzamknete, obrysová světla se vypnou.
POZOR!
 • Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
 • Vždy, když opouštíte vozidlo, vezměte klíček s sebou. Jinak by bylo možné nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení - např. elektrické ovládání oken. Následkem mohou být těžké úrazy.
 • Nikdy nenechávejte děti ani postižené osoby samotné ve vozidle. Dveře můžete totiž zamknout rádiovým klíčkem tak, že v případě nouze nemohou ve vozidle uvěznění cestující sami vozidlo opustit. Podle ročního období mohou být cestující ve vozidle vystaveni velmi vysokým nebo naopak nízkým teplotám.
Upozornění!
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn, ve vysokých otáčkách a s velkým zatížením - nebezpečí poškození motoru!
Poznámka
 • Po spuštění studeného motoru může jeho hluk krátkodobě zesílit, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
 • Pokud vozidlo opouštíte při zapnutém zapalování, zapalování se po určité době vypne. Mějte na paměti, že spotřebiče, jako např. vnější osvětlení, se také vypnou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.