Audi A5/S5   Bezpečnost   Bezpečná jízda  Správné rozmístění zavazadel
Nezajištěná zavazadla ohrožují všechny cestující.
V zavazadlovém prostoru jsou očka pro připevnění zavazadel a předmětů Odkaz.
Abyste náklad bezpečně připevnili, používejte upevňovací očka POZOR!.
Při kolizi nebo nehodě získávají i malé a lehké předměty takovou kinetickou energii, že mohou způsobit těžká zranění. Velikost „energie“ závisí na rychlosti vozidla a na hmotnosti předmětu. Rychlost vozidla však hraje nejdůležitější roli.
Příklad: předmět o hmotnosti 4,5 kg leží nezajištěný ve vozidle. Při čelním nárazu rychlostí 50 km/h sílu, která odpovídá dvacetinásobku jeho hmotnosti. To znamená, že hmotnost předmětu vzroste asi na 90 kg. Můžete si představit, jaká vzniknou zranění, když takový „projektil“ letící vozidlem zasáhne cestujícího.
POZOR!
Kdybyste zavazadla nebo předměty připevnili k upevňovacím očkům nevhodnými nebo poškozenými upevňovacími popruhy, mohlo by v případě brzdění nebo nehody dojít ke zranění.
  • Abyste zabránili pohybu zavazadel a předmětů dopředu, používejte vždy vhodné upínací popruhy, které bezpečně připevníte k upevňovacím očkům.
  • K upevňovacím očkům nikdy nepřipevňujte dětskou sedačku.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.