Audi MMI   Introductie  Bediening
Letters, cijfers en tekens ingeven
Draai-drukknop met de keuzepijl -1- Afb. 1 op de letter, het cijfer of het teken van uw keuze draaien. Uw keuze wordt in het kader -2- groot weergegeven.
Om de letter, het cijfer of het teken over te nemen, de draai-drukknop indrukken. Uw ingave verschijnt in het ingaveveld -10-.
Als u alle tekens hebt ingegeven, draait u de draai-drukknop op OK -6- en drukt u deze in, of
Keuzetoets OK indrukken.
Letters, cijfers en tekens wissen
Draai-drukknop met de keuzepijl op -12- Afb. 2 draaien en indrukken, of
Keuzetoets Wissen -12- indrukken.
Om alle tekens in het ingaveveld te wissen, de draai-drukknop resp. de keuzetoets Wissen ingedrukt houden, tot er geen tekens meer in het ingaveveld worden weergegeven.
In enkele gevallen, zoals in het navigatiemenu*, is de keuze van de letters door logisch uitschakelen beperkt. Dit betekent, dat u alleen die letters kunt kiezen, die op deze plaats in een woord mogelijk zijn.
Speciale tekens (bv. verbindingsstreepje of punt) geeft u via het cijferscherm in.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.