Audi MMI   Communicatie   Bellen  Meer instellingen voor de autotelefoon
Kies: functietoets TEL > keuzetoets Instellingen > Telefooninstellingen.
Nummerweergave1)
Met deze functie kan de weergave van telefoonnummers of namen bij inkomende/uitgaande oproepen op het MMI-scherm geanonimiseerd weergegeven worden.
 • Aan - telefoonnummers of namen worden bij inkomende/uitgaande oproepen op het MMI-scherm weergegeven.
 • Uit - in plaats van telefoonnummers of namen worden bij inkomende/uitgaande oproepen sterretjes ******** op het MMI-scherm weergegeven. Er vindt geen koppeling met opgeslagen telefoonnummers in de MMI plaats. De oproeplijsten worden niet geactualiseerd.
Beltoonkeuze1)
De gekozen beltoon wordt kort afgespeeld en is bij het verlaten van het submenu ingesteld.
Volume-instellingen
 • Beltoonvolume - het volume van de beltoon kan zachter/luider worden ingesteld.
 • Gespreksvolume - het volume van telefoongesprekken kan zachter/luider worden ingesteld.
 • Gevoeligheid microfoon - de gevoeligheid van de microfoon kan ingesteld worden.
Oproeplijsten wissen
 • Gekozen nummers - alle vermeldingen in de oproeplijst Gekozen nummers kunnen gewist worden.
 • Gemiste oproepen - alle vermeldingen in de oproeplijst Gemiste oproepen kunnen gewist worden.
 • Beantwoorde oproepen - alle vermeldingen in de oproeplijst Beantwoorde oproepen kunnen gewist worden.
 • Alle wissen - alle oproeplijsten in de MMI kunnen gewist worden.
Netwerkinstellingen
 • Aanmelden - u kunt Automatisch het netwerk van uw netwerkprovider kiezen of Handmatig een netwerk kiezen uit een lijst van te ontvangen netwerken.
 • Netwerkkeuze - de beschikbare netwerken op uw huidige positie kunnen gekozen worden. Deze functie is alleen beschikbaar als bij Aanmelden handmatig is ingesteld.
Sms-instellingen
 • Verzonden sms opslaan - bij ingeschakelde functie () worden de verzonden sms-berichten opgeslagen.
 • Servicecenter - nummer van de berichtencentrale opvragen of wijzigen.
 • Geheugencapaciteit - toont het aantal opgeslagen sms-berichten op de simkaart, de resterende geheugenruimte voor nieuwe sms-berichten op de simkaart en het aantal opgeslagen sms-sjablonen.
Pincode-instellingen (simkaart)
 • Automatische pincode-ingave (simkaart) - bij functie Aan wordt de pincode van de gebruikte simkaart na de eerste ingave automatisch in de MMI opgeslagen. Daardoor hoeft de pincode van de simkaart niet elke keer dat de Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht opnieuw te worden ingegeven. In de MMI kunnen de pincodes van vier verschillende simkaarten worden opgeslagen. Bij functie Uit wordt de in de MMI opgeslagen simkaartpincode gewist.
 • Pincode-afvraag (simkaart) - aIs de Automatische pincode-ingave (simkaart) is ingeschakeld (Aan), volgt er geen pincode-afvraag. Bij de instelling Activeren wordt de pincode bij elke inschakeling afgevraagd. Bij Deactiveren volgt er geen afvraag van de pincode bij inschakeling. De instelling Automatische pincode-ingave (simkaart) wordt in dat geval genegeerd. Sommige simkaarten staan het deactiveren van de pincode-afvraag niet toe.
 • Pincode wijzigen - geef eerst de huidige pincode van uw simkaart in. De pincode mag alleen bestaan uit de cijfers 0 t/m 9. De nieuwe pincode moet om veiligheidsredenen tweemaal ingegeven worden en wordt op de simkaart opgeslagen. Indien de pincode wordt gewijzigd en de simkaart zit in een met de autotelefoon verbonden mobiele telefoon met sim access-profiel, moet na het verbreken van de Bluetooth-verbinding met de autotelefoon de nieuwe pincode ook op de mobiele telefoon ingegeven worden. Anders bent u niet bereikbaar.
Voicemailnummer
Het voicemailnummer wordt via het letter-cijferscherm ingegeven of uit een Lijst (adresboek) geladen en met OK opgeslagen.
Door het voicemailnummer op te slaan kan de voicemail via het symbool in het letter-cijferscherm opgeroepen worden.
De dienst moet vantevoren op het netwerk worden ingesteld en geactiveerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw provider.
Serienummer (IMEI)
Het serienummer van de in de MMI ingebouwde telefoonmodule wordt weergegeven.
Aanwijzing
De telefooninstellingen zijn afhankelijk van uw provider.
1) Geldt voor mobiele telefoons met sim access-profiel.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.