Audi MMI   Communicatie   Bedieningshoorn  Meer instellingen
Kies: keuzetoets Menu > Instellingen > Telefooninstellingen.
Nummerweergave
Met deze functie kunnen telefoonnummers of namen bij inkomende/uitgaande oproepen in het bestuurdersinformatiesysteem en op het MMI-scherm geanonimiseerd weergegeven worden. Ook zijn hier bij uitgeschakelde functie geen oproeplijsten meer zichtbaar.
Op het display van de bedieningshoorn worden de telefoonnummers of namen bij in-/uitgaande oproepen en de oproeplijsten wel gewoon weergegeven.
Voicemailnummer
Het voicemailnummer wordt via het letter-cijferscherm ingegeven of uit het adresboek geladen en met OK opgeslagen.
Door het voicemailnummer op te slaan kan de voicemail door indrukken en vasthouden van de toets 1 gebeld worden.
De dienst moet vantevoren op het netwerk worden ingesteld en geactiveerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw provider.
Pincode-instellingen
  • Pincode-afvraag - bij activering wordt bij iedere inschakeling de pincode afgevraagd. Sommige simkaarten staan het Deactiveren van de pincode-afvraag niet toe.
  • Pincode wijzigen - geef eerst de huidige pincode van uw simkaart in. De pincode mag alleen bestaan uit de cijfers 0 t/m 9. De nieuwe pincode moet om veiligheidsredenen tweemaal ingegeven worden en wordt op de simkaart opgeslagen. Indien de pincode wordt gewijzigd en de simkaart zit in een met de autotelefoon verbonden mobiele telefoon met sim access-profiel, moet na het verbreken van de Bluetooth-verbinding met de autotelefoon de nieuwe pincode ook op de mobiele telefoon ingegeven worden. Anders bent u niet bereikbaar.
Netwerkkeuze
De volgende instellingen voor de netwerkkeuze kunnen worden ingesteld:
  • Automatisch - automatisch het netwerk van uw eigen provider kiezen
  • Handmatig - een lijst met alle beschikbare netwerken wordt op het display weergegeven
  • Netwerk kiezen - de netwerken voor uw huidige positie worden in een lijst weergegeven. De beschikbare netwerken kunnen worden gekozen. Deze functie kan worden gebruikt indien bij 'Netwerk kiezen' Handmatig is ingesteld.
Fabrieksinstelling.
De bedieningshoorn wordt op de fabrieksinstellingen teruggezet.
Aut. toetsenblokk.
Bij een uitgenomen bedieningshoorn worden na ongeveer een minuut automatisch de toetsen geblokkeerd. Voorwaarde is dat het startdisplay wordt weergegeven en dat er geen functie van de hoorn wordt gebruikt.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.