Audi MMI   Navigatiesysteem  Navigeren
Navigatie met het „Global Positioning System“ (GPS) is iets vanzelfsprekends geworden. U kunt alle relevante navigatiefuncties comfortabel en veilig bedienen met het MMI. U geeft het gewenste reisdoel eenvoudig in het navigatiesysteem in en u wordt hier vervolgens rechtstreeks naartoe geleid. Of u laat zich via maximaal negen tussenstops naar uw reisdoel navigeren.
Andere belangrijke functies van uw navigatiesysteem zijn:
 • Acht verschillende mogelijkheden voor de ingave van het reisdoel, bv. zoeken naar bijzondere reisdoelen op internet
 • Berekening van de routegeleiding met inachtname van verkeersinformatie
 • Drie routevoorstellen voor de keuze van het traject
 • Weergave van de routegeleiding op het MMI-scherm en in het bestuurdersinformatiesysteem
 • Opslaan van afzonderlijke reisdoelen en routeplanningen
ATTENTIE!
 • Het huidige verkeer eist dat de verkeersdeelnemers hun volle aandacht bij het verkeer hebben. Let altijd op Link.
 • Bij het rijden de betreffende verkeersregels in acht nemen.
 • De door het navigatiesysteem berekende route is een advies om het reisdoel te bereiken. Let op verkeerslichten, stopverboden, straten met eenrichtingsverkeer, straten waar het verboden is van rijbaan te wisselen enz.
Voorzichtig!
 • Wanneer een rij-advies niet volgens de verkeersregels is, gelden altijd de verkeersregels.
 • De volume-instelling dient u zo te kiezen, dat akoestische signalen van buitenaf, zoals bv. de sirene van politie en brandweer altijd goed hoorbaar zijn - gevaar voor ongelukken!
Aanwijzing
 • Sneeuw en voorwerpen op de GPS-antenne of hoge bomen en hoge gebouwen in de buurt van de wagen kunnen de satellietenontvangst hinderen en daarmee de bepaling van de positie van uw wagen negatief beïnvloeden. Ook als één of meerdere satellieten worden uitgeschakeld of uitvallen, kunnen er storingen optreden in satellietontvangst en daarmee ook de bepaling van de positie van uw wagen negatief beïnvloeden.
 • Omdat straatnamen af en toe kunnen worden gewijzigd, kunnen in uitzonderingsgevallen de in de MMI opgeslagen namen van de daadwerkelijke straatnamen afwijken.
 • Informatie over updates van de navigatiegegevens kunt u bij uw Audi-specialist inwinnen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.