Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Kaartweergave
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem en autotelefoon
Voorwaarde: de navigatiefunctie is gestart Link en aan de voorwaarden voor Audi connect diensten is voldaan Link.
Keuzetoets Instellingen indrukken.
Draai-drukknop op Kaartweergave draaien en indrukken.
Om de kaart met satellietbeelden weer te geven, de draai-drukknop op Google Earth™ draaien en indrukken.
De kaartweergave ontstaat door de ontvangst van datapakketten van het internet in de vorm van satellietbeelden die met het wegennet uit de kaartweergave Standaard Link gecombineerd worden. Om de ontvangen kaarten-/navigatiegegevens tijdelijk op te slaan is twee gigabyte geheugenruimte op de interne harde schijf van de MMI beschikbaar (komt overeen met kaart-/navigatiegegevens voor ca. 4000 km routegeleiding). Zolang de geladen satellietbeelden van een routegeleiding op de harde schijf opgeslagen zijn, kunt u deze ook zonder een actieve dataverbinding gebruiken.
Google Street View
Met Google Street View kunt u virtuele verkenningen in vele plaatsen op aarde uitvoeren vanuit voetgangersperspectief. Google Street View is beschikbaar zodra symbool -1- Afb. 1 wordt weergegeven in het infomenu.
Om Google Street View te starten, de draai-drukknop draaien naar een kleinere schaal dan 30 meter.
De volgende functies staan u ter beschikking:
  • Stapsgewijs de omgeving van een plaats verkennen: draai-drukknop indrukken bij weergave van symbool -2- Afb. 2
  • Vergroten of verkleinen van de huidige weergave in vier stappen: draai-drukknop rechtsom of linksom draaien -3-
  • Aanzicht naar links of rechts verdraaien resp. naar boven of naar beneden zwenken: joystick in de gewenste richting bewegen
Indien beschikbaar toont Google Street View bij gestarte routegeleiding tijdens de laatste twee handelingen een afbeelding van uw reisdoel Afb. 3. Hiervoor moet de functie Kaartaanvulling Link ingeschakeld zijn.
Extra informatie
In het menu kaartinhoud Link kan het weergeven van extra informatie, bv. Panoramio-foto's, bij bezienswaardigheden/bijzondere reisdoelen op het MMI-scherm worden ingeschakeld. Voor het weergeven van de betreffende kaartinhoud, het dradenkruis boven een kaartinhoud brengen en de draai-drukknop indrukken. In het menu Extra informatie kunt u nu bv. foto's van de bezienswaardigheden/bijzondere reisdoelen bekijken.
Aanwijzing
  • Wist u al dat u tussen vier kaarttypen kunt kiezen Link?
  • Audi connect diensten zijn alleen met mobiele telefooncontracten met dataoptie en alleen binnen de dekking van de mobiele netwerken beschikbaar. Door de ontvangst van datapakketten via het internet kunnen, afhankelijk van uw telefoontarief en in het bijzonder bij gebruik in het buitenland, extra kosten ontstaan: het gebruik van een dataflatrate wordt dringend aanbevolen! Meer informatie is verkrijgbaar bij uw provider.
  • De opgeslagen gegevens van de kaartweergave met Google Earth™ kunnen gewist worden Link.
  • Google Earth™ is een Audi connect dienst en wordt bij het oproepen van de functie met regelmatige tussenpozen geactualiseerd. Dit kan enkele seconden duren.
  • Bij ingeschakelde kaartweergave Google Earth™ met kaarttype huidige positie in 3D wisselt het MMI-scherm bij het rijden door een tunnel automatisch naar het kaarttype met uw positie in 2D.
  • Om veiligheidsredenen kunnen de functies van Google Street View alleen bij stilstaande wagen worden bediend.
  • De inhoud, omvang en aanbieders van de aangeboden Audi connect diensten kunnen variëren. Meer informatie kunt u vinden op www.audi.com/connect of opvragen bij uw Audi Partner.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.