Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Meer instellingen
Kies: functietoets NAV > keuzetoets Instellingen > Routecriteria.
De routeberekening houdt rekening met verschillende criteria.
Dyn. filevermijding
Bij ingeschakelde dynamische filevermijding (Aan) wordt de route op basis van TMC-verkeersinformatie automatisch aangepast.
Als het systeem geen alternatieve route aanbiedt, ondanks dat u de dynamische filevermijding heeft ingeschakeld (Aan) en op de berekende route een file is gemeld, is de door het navigatiesysteem berekende alternatieve route tijdrovender dan het geschatte tijdsverlies door de file.
Alternatieve routes
Bij ingeschakelde functie (Aan) worden maximaal drie routevoorstellen en hun eigenschappen in het infomenu op het MMI-scherm weergegeven.
Na de wissel naar de kaartweergave wordt de route, die overeenkomstig de door u ingestelde criteria berekend is, gemarkeerd.
De volgende informatie wordt, voor zover beschikbaar, voor de routevoorstellen weergegeven:
  • Afstand tot het reisdoel en berekende aankomsttijd
  • Symbolen voor gebruik van snelweg, tolweg, weg met vignetplicht of veerverbinding op de geplande route
Door de draai-drukknop te draaien en in te drukken kunt u de mogelijke alternatieve routes kiezen.
Routetype
U kunt kiezen uit een korte, snelle of economische route.
Snelweg / vignet / tolweg / tunnel / veerboot / spoor
Als het navigatiesysteem snelwegen, tol- of vignetplichtige wegen, tunnels, veerboten of trajecten per spoor bij de routeberekening buiten beschouwing moet laten, kunt u de optie mijden instellen.
Op bepaalde tijden gesloten
Met de functie Mijden worden op bepaalde tijden gesloten wegen (bv. voetgangerzones) door de routeberekening uitgesloten. Met Auto beslist de MMI op basis van in de navigatiegegevens opgeslagen vermeldingen, of de op bepaalde tijden gesloten weg in de berekening van de routegeleiding betrokken kan worden.
In bepaalde seizoenen gesloten
Met de functie Mijden worden in bepaalde seizoenen gesloten wegen (bv. bergpassen) door de routeberekening uitgesloten. Met auto bepaalt de MMI op basis van in de navigatiegegevens opgeslagen vermeldingen of de in bepaalde seizoenen gesloten weg in de berekening van de routegeleiding kan worden opgenomen.
Aanwijzing
Wanneer het mijden van een criterium ertoe leidt, dat een routegeleiding onmogelijk wordt, wordt het routecriterium toch in de routeberekening betrokken.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.