Dit onboard-instructieboekje bevat belangrijke informatie, tips, voorstellen en waarschuwingen voor de omgang met uw wagen. Houd er rekening mee, dat het onboard-instructieboekje in geen geval de gedrukte instructieboekjes kan vervangen. Het onboard-instructieboekje mag alleen worden gebruikt als de verkeerssituatie dit toelaat.
Dit onboard-instructieboekje beschrijft de uitrustingsomvang ten tijde van het sluiten van de redactie. Sommige van de beschreven uitrustingen komen pas op een later tijdstip op de markt of zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Sommige onderwerpen in dit onboard-instructieboekje gelden niet voor alle wagens. In dat geval staat aan het begin van de tekst het geldigheidsgebied aangegeven, bijvoorbeeld „Geldt voor wagens: met interieurvoorverwarming“. Bovendien zijn meeruitvoeringen met een ster „*“ gemarkeerd.
De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van uw wagen. Het gaat om het principe van de afbeelding.
In de inhoudsopgave zijn alle in dit instructieboekje opgenomen onderwerpen op volgorde gerangschikt. Een alfabetisch geordende trefwoordenlijst kan op de startpagina worden opgevraagd.
Alle positieaanduidingen zoals „links“, „rechts“, „vóór“, „achter“ hebben betrekking op de rijrichting van de wagen.
Gedeponeerde merknamen zijn met een ® gemarkeerd. Als een dergelijk teken ontbreekt, betekent dit niet zonder meer dat begrippen vrij mogen worden gebruikt.
Verwijzingen naar andere beschrijvingen resp. onderwerpen worden met Link aangegeven. De volgende symbolen maken u attent op aanwijzingen.
Bovendien komt u in de tekst regelmatig een waarschuwingsteken ATTENTIE! tegen dat u attent maakt op een veiligheidsaanwijzing.
ATTENTIE!
In teksten met dit symbool staat informatie over uw veiligheid. Deze teksten wijzen u op mogelijk gevaar voor een ongeval en verwonding.
Voorzichtig!
Teksten met dit symbool attenderen u op mogelijke schade aan uw wagen.
Milieu
In teksten met dit symbool staan aanwijzingen over het behoud van het milieu.
Aanwijzing
In teksten met dit symbool staat extra informatie.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.