Audi A5/S5   Bediening   Rijden  Comfortsleutel
Geldt voor wagens: met comfortsleutel
Met de START ENGINE STOP-knop wordt het contact ingeschakeld en de motor gestart.
Motor starten
Schakelbak: koppelingspedaal helemaal intrappen en de versnellingshendel in neutrale stand brengen.
Automatische versnellingsbak: rempedaal intrappen en de keuzehendel in stand P of N zetten.
Op de START ENGINE STOP-knop drukken. De motor start.
Bij wagens met dieselmotor kan het voorkomen dat de motor bij lagere temperaturen iets vertraagd start. Daarom moet u het koppelingspedaal (schakelbak) resp. het rempedaal (automaat) blijven intrappen tot de motor start. Wanneer wordt voorgegloeid, gaat het controlelampje branden.
Contact in- en uitschakelen
Wanneer u alleen het contact wilt inschakelen, zonder de motor te starten, als volgt te werk gaan:
De knop START ENGINE STOP indrukken zonder de koppeling (schakelbak) resp. het rempedaal (automaat) in te trappen.
Om het contact uit te schakelen, opnieuw de knop indrukken.
Als u het contact inschakelt, wordt bij wagens met dieselmotor automatisch voorgegloeid.
Wanneer u de motor start, worden grotere elektrische verbruikers tijdelijk uitgeschakeld.
Als de motor niet direct aanslaat, wordt het starten na korte tijd automatisch afgebroken. Opnieuw starten.
Start-stopsysteem*
Wanneer u stopt en het start-stopsysteem* de motor afzet, blijft het contact ingeschakeld.
 • Wanneer u nu de START ENGINE STOP-knop indrukt, wordt het contact uitgeschakeld. De motor wordt niet gestart Link.
 • Verzeker u voor het verlaten van de wagen ervan, dat het contact is uitgeschakeld.
Automatische versnellingsbak*
Om het ontladen van de accu te voorkomen, worden contact en motor automatisch uitgeschakeld als onder meer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • er is al met de wagen gereden,
 • het bestuurdersportier wordt geopend,
 • de bestuurdersgordel wordt losgegespt,
 • het rempedaal wordt niet ingetrapt,
 • De wagen staat stil.
In dit geval wordt het ingeschakelde dimlicht door het stadslicht afgelost. Na een bepaalde tijd of wanneer u de wagen vergrendeld, wordt het stadslicht uitgeschakeld.
ATTENTIE!
 • Motor nooit in afgesloten ruimtes laten draaien - gevaar voor vergiftiging!
 • Neem altijd de sleutel mee, als u de wagen verlaat. Anders kan de motor worden gestart of kunnen elektrische uitrustingen, zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, worden bediend. Dit kan tot zware verwondingen leiden.
 • Nooit kinderen of hulpbehoevende personen alleen in de wagen achterlaten. De portieren kunnen worden vergrendeld met de sleutel met radiografische afstandsbediening. Hierdoor kunnen inzittenden de wagen in geval van nood niet zelfstandig verlaten. Afhankelijk van het jaargetijde kunnen personen in de wagen aan zeer hoge of zeer lage temperaturen worden blootgesteld.
Voorzichtig!
Hoge motortoerentallen, volgas en sterke motorbelasting voorkomen, zolang de motor zijn bedrijfstemperatuur nog niet heeft bereikt - gevaar voor schade aan de motor!
Aanwijzing
 • Nadat de koude motor is gestart, kan er korte tijd meer motorgeluid te horen zijn, omdat in de hydraulische klepspelingscompensatie eerst oliedruk moet worden opgebouwd. Dit is normaal en daarom geen reden om u zorgen te maken.
 • Als u de wagen bij ingeschakeld contact verlaat, wordt het contact na een bepaalde tijd uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat verbruikers zoals bijvoorbeeld de buitenverlichting eveneens worden uitgeschakeld.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.