Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Tryb pracy telefon
Dotyczy samochodów: z telefonem samochodowym, albo z instalacją telefonu komórkowego
Warunek: tryb pracy Telefon jest uruchomiony Link.
Na wyświetlaczu MMI pojawiają się następujące funkcje:
-1- Lista odebranych połączeń Link
-2- Lista nieodebranych połączeń Link
-3- Lista wybranych numerów Link
-4- Książka adresowa Link
-5- Wprowadzanie numeru Link
-6- Nadawanie numeru poczty głosowej Link, Link/połączenie z pocztą głosową

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.