Audi MMI   Nawigacja   Nawigowanie  Wprowadzanie celu
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym
Cele specjalne można wybierać podczas wprowadzania pojedynczych celów. Do dyspozycji jest siedem obszarów wyszukiwania.
Warunek: tryb pracy Nawigacja jest uruchomiony Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Prowadzenie do celu rys. 1.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Sonderziele (cele specjalne) rys. 1 i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się lista z obszarami wyszukiwania dla celów specjalnych.
Pokrętło sterujące obrócić np. w położenie Wichtige Sonderziele (ważne cele specjalne) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić na kategorię np. nächste Parkmöglichkeit i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się lista np. parkingów. Dodatkowo, przy użyciu strzałek pokazane zostaną strony świata i odległość od położenia samochodu do celu specjalnego.
Obrócić pokrętło sterujące na jeden z wyświetlonych ważnych celów specjalnych i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawiają się szczegóły celu specjalnego.
Prowadzenie do celu uruchamia się, obracając pokrętłem sterującym w położenie Rozpocznij prowadzenie do celu i naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pokazane zostaną kryteria trasy i następnie mapa.
Dostępne są następujące zakresy wyszukiwania:
Istotne cele specjalne
Za pomocą tej funkcji można na przykład wyszukać najbliższy parking. Cele specjalne są posortowane według wzrastającej odległości od samochodu.
Wyszukiwanie nazwy w aktualnym kraju
W edytorze znaków wprowadza się nazwę celu specjalnego. Cel specjalny jest niezależny od położenia samochodu i od celu nawigacyjnego. Ta funkcja nadaje się do wyszukiwania wcześniej znanych celów specjalnych. Obszar wyszukiwania odnosi się do aktualnego kraju.
Otoczenie miejsca pobytu
Cele specjalne mogą być wybierane z różnorodnych klas. Ta funkcja nadaje się przykładowo do zaplanowania postoju. Cel specjalny znajduje się w bezpośrednim otoczeniu położenia samochodu.
Otoczenie celu/celu pośredniego
Za pomocą tej funkcji można przykładowo znaleźć hotel w miejscowości celu. Cele specjalne mogą być wybierane z różnorodnych klas. Cel specjalny znajduje się w otoczeniu podanego celu podróży.
Wzdłuż trasy
Cele specjalne Entlang der Route (wzdłuż trasy) można wybierać tylko podczas aktywnego prowadzenia do celu. Cel specjalny znajduje się obok lub w bezpośrednim otoczeniu obliczonej trasy.
W nowej miejscowości
W edytorze znaków wprowadza się nazwę miejscowości. Cele specjalne mogą być wybierane z różnorodnych klas. Ta funkcja nadaje się do wyszukiwania celów specjalnych w miejscowości, niezależnie od celu nawigacyjnego.
Ponadregionalny
Cel specjalny można szukać albo za pomocą nazwy, albo wybierać z różnorodnych klas. Cel specjalny jest niezależny od położenia samochodu i od celu nawigacyjnego. Za pomocą tej funkcji można przykładowo nawigować do lotniska w dowolnym kraju.
Informacja
  • Cele specjalne w obszarach wyszukiwania Wichtige Sonderziele i Standortumkreis zostaną najpierw posortowane według odległości w linii prostej (strzałka niewypełniona) od aktualnego miejsca pobytu. Rzeczywista odległość od położenia samochodu do celu specjalnego jest aktualizowana automatycznie (wypełniona strzałka).
  • Niektóre wpisy na liście, z uwagi na dużą liczbę liter/znaków, mogą nie wyświetlać się w całości na wyświetlaczu MMI. Po wybraniu wpisu z listy pokrętłem sterującym, po chwili automatycznie otwiera się okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego wpisu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.