Audi MMI   Audio/wideo   Słuchanie radia  Pozostałe ustawienia
Warunek: zakres odbioru DAB jest nastawiony Link.
Wybrać: przycisk funkcji RADIO > przycisk sterujący Einstellungen > L-Band.
Dla radia cyfrowego dostępne są dwa zakresy odbioru: fale III i fale L. Zespoły na falach III mają dużą strefę odbioru z zasięgiem ponadregionalnym. Są one zawsze odbierane. Zespoły na falach długich są ograniczone regionalnie. Po włączeniu funkcji fal długich, odbierane będą zespoły z fal III i z fal długich.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.