Audi A5/S5   Obsługa   Ogrzewanie i chłodzenie  Układ klimatyzacji
Układ klimatyzacji ogrzewa, chłodzi i osusza powietrze we wnętrzu samochodu. Układ pracuje najskuteczniej, kiedy okna i podnoszony dach panoramiczny* albo odsuwany i podnoszony dach* są zamknięte. Przy nagrzaniu się wnętrza samochodu, wentylowanie może przyspieszyć proces chłodzenia.
W trybie ogrzewania, za wyjątkiem funkcji rozmrażania dmuchawa przełącza się na wyższy zakres obrotów dopiero, kiedy płyn chłodzący osiągnie wystarczającą temperaturę.
Z układu chłodzenia może kapać woda kondensacyjna i tworzyć pod samochodem kałużę. Jest to normalne i nie oznacza nieszczelności.
Filtr zanieczyszczeń
Filtr zanieczyszczeń odfiltrowuje np. kurz i pyłki roślin z powietrza.
Identyfikacja kluczyka
Ustawienia układu klimatyzacji zostają automatycznie zapamiętane i przyporządkowane do kluczyka z pilotem.
Informacja o środowisku
Jeżeli kierowca chce oszczędzać paliwo, powinien wyłączyć tryb chłodzenia przez naciśnięcie przycisku AC. W ten sposób redukuje się również poziom emisji.
Informacja
  • Aby nie ograniczać skuteczności ogrzewania lub chłodzenia i uniknąć zaparowania szyb, wlot powietrza przed przednią szybą musi być wolny od lodu, śniegu albo liści.
  • Po stwierdzeniu, że np. ogrzewanie siedzeń* lub tylnej szyby nie działa, znaczy, że zostało ewentualnie tymczasowo wyłączone przez system zarządzania energią. Systemy ogrzewania będą ponownie dostępne, kiedy bilans energii wyrówna się.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.