Audi A5/S5   Informacje tekstowe  Jazda i środowisko
Aby uniknąć uszkodzenia samochodu podczas pokonywania np. zalanych dróg, zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
  • Woda może sięgać maksymalnie do dolnej krawędzi nadwozia.
  • Jachać maksymalnie z prędkością piechura.
OSTRZEŻENIE
Po jeździe przez wodę, błoto, mokry śnieg itd. działanie hamulców może zostać opóźnione ze względu na mokre tarcze i okładziny hamulcowe. Aby ponownie uzyskać pełną skuteczność hamowania, należy najpierw hamować ostrożnie w celu osuszenia hamulców.
Ostrożnie!
  • Podczas pokonywania przeszkód wodnych, elementy samochodu takie jak silnik, przekładnia, zawieszenie lub instalacja elektryczna mogą zostać znacznie uszkodzone.
  • Przed pokonywaniem przeszkody wodnej należy również wyłączyć system Start-Stop* Link.
Informacja
  • Przed wjechaniem w wodę należy ustalić głębokość zbiornika.
  • W żadnym razie nie wolno zatrzymywać się w wodzie, nie jechać wstecz i nie wyłączać silnika.
  • Należy pamiętać, że samochody jadące z naprzeciwka wytwarzają fale, które mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej wysokości wody dla samochodu!
  • Unikać jazdy przez zbiorniki wody słonej (korozja).

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.