Audi A5/S5   Informacje tekstowe  Jazda i środowisko
Podczas konstruowania, dobierania materiałów i produkcji nowego Audi decydującą rolę odgrywała ochrona środowiska:
Konstrukcja umożliwiająca regenerację
 • połączenia łatwe do zdemontowania,
 • uproszczony demontaż dzięki budowie modułowej,
 • optymalny dobór materiałów,
 • oznakowanie elementów z tworzyw i elastomerów zgodnie z normami ISO 1043, ISO 11469 i ISO 1629
Dobór materiałów
 • szerokie zastosowanie materiałów ze surowców wtórnych,
 • zastosowanie podobnych materiałów w ramach podzespołów,
 • stosowanie surowców wtórnych,
 • zmniejszenie wydzielania „zapachów“ przez tworzywa.
 • układ klimatyzacji bez freonu,
Spełnienie zakazu stosowania materiałów określonych w przepisach dla: kadmu, azbestu, ołowiu, rtęci, chromu VI.
Produkcja
 • Materiały z recyklingu do produkcji elementów z tworzywa
 • Wyeliminowanie rozpuszczalników przy konserwacji profili zamkniętych.
 • Wyeliminowanie rozpuszczalników do konserwacji transportowej.
 • Zastosowanie klejów niezawierających rozpuszczalników.
 • Wyeliminowanie freonu podczas produkcji.
 • Szerokie zastosowanie odpadów do wytwarzania energii i materiałów pomocniczych.
 • Zmniejszenie ilości ścieków.
 • Zastosowanie systemów odzyskiwania ciepła.
 • Użycie lakierów na bazie wody.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.