Niniejsza pokładowa instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, porady, propozycje i ostrzeżenia dotyczące obsługi samochodu. Należy pamiętać, że pokładowa instrukcja obsługi zawarta w MMI nie zastępuje instrukcji drukowanej. Z instrukcji pokładowej można korzystać tylko, kiedy pozwala na to sytuacja na drodze.
Pokładowa instrukcja obsługi opisuje zakres wyposażenia samochodu aktualny w chwili zamknięcia redakcyjnego tekstu. Niektóre z opisanych tu elementów wyposażenia zostaną zastosowane w późniejszym czasie albo są dostępne tylko na niektórych rynkach.
Niektóre fragmenty niniejszej pokładowej instrukcji obsługi nie dotyczą wszystkich samochodów. W takiej sytuacji na początku rozdziału podany jest zakres obowiązywania, np. „Obowiązuje dla samochodów: z komfortowym kluczykiem“. Ponadto, wyposażenie opcjonalne, albo specyficzne dla samochodu jest oznaczone gwiazdką „*“.
Rysunki mogą się niekiedy różnić od rzeczywistego wyglądu i należy je rozumieć poglądowo.
Indeks zawiera wszystkie opisane w niniejszej instrukcji tematy, w kolejności. Alfabetycznie ułożony spis haseł wywołuje się na stronie początkowej.
Wszelkie dane związane z kierunkiem jak „lewy“, „prawy“, „przedni“, „tylny“ odnoszą się do kierunku jazdy samochodu.
Zarejestrowane znaki towarowe są oznaczone znakiem ®. Brak niniejszego znaku nie gwarantuje jednak, że nazwę można swobodnie używać.
Odsyłacze do innych opisów lub tematów zaznaczone są symbolem Link. Poniższe symbole zwracają uwagę na Informacje.
Poza tym, w tekście często znajduje się znak ostrzeżenia OSTRZEŻENIE, który zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Teksty z tym symbolem zawierają informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazują możliwe niebezpieczeństwo wypadku/odniesienia obrażeń.
Ostrożnie!
Teksty z tym symbolem zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu.
Informacja o środowisku
Teksty z tym symbolem zawierają informacje dotyczące ochrony środowiska.
Informacja
Teksty z tym symbolem zawierają informacje dodatkowe.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.