© 2012 AUDI AG
Firma AUDI AG stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Z tego względu zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych w pokładowej instrukcji obsługi nie mogą wynikać żadne roszczenia.
Przedruk, powielanie lub przekład, również we fragmentach, bez pisemnej zgody firmy AUDI AG jest zabroniony. Wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone dla firmy AUDI AG. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Wydrukowano w Niemczech.
Zamknięcie redakcyjne 19.03.2012

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.