Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
Automatiskt
För att slå på MMI slår du på tändningen. Menyn för den senast valda huvudfunktionen visas. Den senast valda audiokällan spelas upp.
Om du vill slå av MMI slår du av tändningen. Dina inställningar sparas i minnet.
Manuellt
Om du vill slå på MMI trycker du snabbt på på-/avslagningsknappen -4- eller på en funktionsknapp -1- Bild 1.
För att slå av MMI trycker du på på-/avslagningsknappen tills MMI stängs av.
Om du har slagit av MMI manuellt kommer systemet inte att slås på automatiskt nästa gång du slår på tändningen.
Efter att tändningen slagits av står MMI i standby-läge i ca 10 minuter. Om du under den här tiden inte trycker på någon funktionsknapp, styrknapp eller rör styrratten på MMI-manöverenheten, stänger MMI av sig själv automatiskt.
Anvisning
  • Vid avstängd motor och dåligt laddat batteri stänger MMI av sig själv automatiskt.
  • Om du bara trycker kort på på-/avslagningsknappen kopplas den valda ljud-/videokällans ljud bort (mute) Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.