Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
MMI-manöverenheten är utrustad med en styrratt med joystickfunktion, med vilken du kan flytta hårkorset på en karta, ställa in ljudet eller använda huvudmenyn för en video-dvd.
Förutsättning: En karta visas Bild 2, funktionen balance/fader är vald Länk eller en video-dvd-skiva avspelas Länk.
Förflytta en karta/centrera ljudet
Rör styrratten uppåt/nedåt om du vill förflytta hårkorset vertikalt på en karta -1- Bild 1.
Rör styrratten åt vänster/höger om du vill förflytta hårkorset horisontellt på en karta -2-.
Rör styrratten uppåt åt vänster/höger eller nedåt åt vänster/höger om du vill förflytta hårkorset diagonalt -3-.
Använda DVD-huvudmeny
Rör styrratten uppåt/nedåt -1- eller åt vänster/höger -2- om du vill välja en menypunkt.
Tryck på styrratten för att bekräfta menyvalet.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.