Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
Lägga till kontakt i adressboken
Bild 1 Lägga till kontakt i adressboken
Ange destination
Bild 2 Ange destination
Med inmatningsverktyget för bokstäver/siffror skriver du in adresser, resmål i navigationen* eller telefonnummer.
Navigation På MMI-displayen visas inmatningsverktyget för bokstäver/siffror.
Symbolerna för inmatning av bokstäver/siffror förklaras i följande tabell:
(A) 
(B) Symbol/beteckning
(C) Förklaring
(A)
(B)
(C)
-1-
Markeringspil
Markerar det valda tecknet i vit färg och visar det förstorat i inmatningsringen
-2-
(Inmatningsring)
Visar det med pilmarkören valda tecknet förstorat
-3-

Infogar ett mellanslag i inmatningsfältet
-4-
ÄÁÂ
Visar språkavhängiga specialtecken respektive det kyrilliska alfabetet.
För menyspråket arabiska gäller: Växlar mellan inmatning av arabiska och latinska tecken.
-5-

Flyttar markören i inmatningsfältet framåt/bakåt
-6-
OK
Bekräftar en inmatning
-7-

Växlar från små till stora bokstäver
För menyspråket arabiska gäller: Visar kompletterande arabiska tecken.
-8-
0-9/A-Z
Växlar från siffror till bokstäver respektive från bokstäver till siffror.
-9-
Markör
Markerar den aktuella bearbetningspositionen
För menyspråket arabiska gäller: Ett lodrätt streck på markörens vänstra/högra kant visar var nästa tecken infogas.
-10-
Inmatningsfält
Visar den aktuella inmatningen
-11-
Lista
Visar en förslagslista
-12-
Radera
Raderar tecknet till vänster om markören.
För menyspråket arabiska gäller: Raderar tecknet till höger om markören.
-13-
Antal poster
Visar antalet funna poster.
-14-
Förslagslista
Listar förslag i alfabetisk ordning

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.