Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
Mata in bokstäver, siffror och tecken
Vrid styrratten med pilmarkören -1- Bild 1 till en bokstav, en siffra eller ett tecken. Valet visas förstorat i inmatningsringen -2-.
För att bekräfta bokstaven, siffran eller tecknet trycker du på styrratten. Inmatningen visas i inmatningsfältet -10-.
OK
OK
Radera bokstäver, siffror och tecken
Vrid styrratten med pilmarkören till -12- Bild 2 och tryck på den, eller
tryck på styrknappen Löschen (Radera) -12-.
Om du vill radera alla tecken i inmatningsfältet håller du styrratten respektive styrknappen Löschen (Radera) intryckt tills de har raderats.
I vissa fall, till exempel i navigationsmenyn*, är bokstäver utan funktion bortkopplade. Detta betyder att du kan välja endast de bokstäver som är möjliga på denna plats i ordet/namnet.
Specialtecken (t.ex. bindestreck eller punkt) matar du in med inmatningsverktyget för siffror.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.