Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
Tiden visas på förarinformationssystemets display och på MMI-displayens statusrad.
Visa tidsmeny
Tryck på funktionsknappen MENU.
Tid
Ställa in tidstyrning
Vrid styrratten till Uhrzeitsteuerung (Tidstyrning) och tryck på den.
Vrid styrratten till manuell/GPS* resp. auto* och tryck på den.
Ställa in tid manuellt
Tid På MMI-displayen framhävs timvisningen i vit färg.
För att ställa in timmarna vrider du styrratten åt vänster eller höger och trycker på den. På MMI-displayen framhävs minutvisningen i vit färg.
Vrid styrratten åt vänster eller höger för att ställa in minuterna.
Avsluta inställningen genom att trycka på styrratten.
Ställa in tidsformat
Tidsformat
eller
Ställa in sommartid automatiskt*/manuellt
Aktiverad funktion
Av
Ställa in tidszon
Vrid styrratten till Zeitzone (Tidszon) och tryck på den. På MMI-displayen visas en världskarta.
Vrid styrratten åt vänster eller höger om du vill ställa in tidszonen. Den valda tidszonen framhävs med vit färg på världskartan och de motsvarande länderna listas.
Tryck på styrratten för att avsluta inställningen av tidszonen.
Ställa in datum
Datum På MMI-displayen framhävs dagvisningen i vit färg.
För att ställa in rätt dag vrider du styrratten åt vänster eller höger och trycker på den. På MMI-displayen framhävs månadsvisningen i vit färg.
För att ställa in rätt månad vrider du styrratten åt vänster eller höger och trycker på den. På MMI-displayen framhävs årsvisningen i vit färg.
För att ställa in rätt år vrider du styrratten åt vänster eller höger.
Tryck på styrratten för att avsluta datuminställningen.
Ställa in datumformat
Vrid styrratten till Datumsformat (Datumformat) och tryck på den.
För att ställa in datumformatet ”Dag.Månad” vrider du styrratten till TT.MM (DD.MM) och trycker på den.
För att ställa in datumformatet ”Månad.Dag” vrider du styrratten till MM.TT (MM.DD) och trycker på den.
Anvisning
  • Vid Uhrzeitsteuerung (Tidsstyrning) GPS resp. auto ställs klockslaget och datumet in via GPS resp. den radiokontrollerade klockan beroende på den manuellt valda tidszonen. Ställ alltid in respektive tidszon även i MMI om du växlar tidszon med bilen.
  • På bilar med hybriddrivning finns tidsinställningarna i menyn Setup MMI.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.