Audi MMI   Insteg  Grundläggande användning
I användarhandboken Onboard finns bilens instruktionsbok och användarhandboken för MMI.
Förutsättning: Användarhandboken Onboard måste vara insatt i dvd-spelaren Länk.
Installera användarhandboken Onboard
Tryck på funktionsknappen CAR.
Tryck på styrknappen Bordbuch (Användarhandbok). På MMI-displayen visas information om hur användarhandboken Onboard installeras.
Bekräfta informationen genom att trycka på styrratten för att starta installationen. På MMI-displayen visas källvalet.
Vrid styrratten till CD/DVD och tryck på den.
Vrid styrratten till Update starten (Starta uppdatering) och tryck på den. Efter en lyckad installation visas användarhandboken Onboard på MMI-displayen.
Visa användarhandboken Onboard
Tryck på funktionsknappen CAR.
Tryck på styrknappen Bordbuch (Användarhandbok). Användarhandboken Onboard startas på det språk som är inställt som menyspråk Länk.
Uppdatera användarhandboken Onboard
Tryck på funktionsknappen MENU.
Tryck på styrknappen Setup MMI.
Vrid styrratten till Systemupdate (Systemuppdatering) Länk och tryck på den. På MMI-displayen visas källvalet.
Vrid styrratten till CD/DVD och tryck på den.
Vrid styrratten till Update starten (Starta uppdatering) och tryck på den. På MMI-displayen visas uppdateringsstatusen.
OK
Användarhandboken Onboard visas i webbläsaren. Information om användning av webbläsaren finns på Länk.
VIKTIGT!
Oaktsamhet i trafiken kan leda till svåra olyckor med dödlig utgång. Använd användarhandboken Onboard bara när trafiksituationen tillåter det. Du måste alltid ha kontroll över din bil. Som förare har du det fulla ansvaret för att bilen framförs på ett trafiksäkert sätt.
Anvisning
  • Användarhandboken Onboard finns inte i alla länder. Mer information får du hos din Audi-återförsäljare.
  • Slå av tändningen medan användarhandboken Onboard installeras/uppdateras.
  • Observera att användarhandboken Onboard under inga omständigheter ersätter den tryckta instruktionsboken.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.