Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem en Audi connect
Met de online kaartupdate kunt u het kaartmateriaal van uw navigatiesysteem direct in de wagen updaten.
Voorwaarde: aan de voorwaarden voor Audi connect diensten is voldaan Link.
Kies: toets MENU > Setup MMI > Systeemupdate > Online update.
Of: Kies Naar online update wisselen, wanneer op het MMI-scherm de aanwijzing voor nieuwe kaartupdates wordt getoond.
Online kaartupdate kiezen
  • Online update kiezen en de keuze bevestigen. Een componentenkeuze met de beschikbare updatepakketten wordt op het MMI-scherm weergegeven.
  • Regel -1- Afb. 1 kiezen en de keuze bevestigen. Een lijst met te updaten landen wordt getoond.
  • Een updatepakket uit de lijst kiezen. Bij landenpakketten met grote datavolumes (bv. Duitsland) kunnen afzonderlijke regio's worden geüpdatet (bv. alleen „Zuid-Duitsland“).
  • Met de toets BACK bevestigt u uw keuze en keert u terug naar de componentenkeuze Afb. 1. Aantal en datavolume van de gekozen landenpakketten worden nu op het MMI-scherm weergegeven.
Download starten
  • Download starten -2- Afb. 1 kiezen en de keuze bevestigen.
  • De controlevraag opnieuw bevestigen met Download starten.
De landenpakketten worden gedownload en de downloadstatus wordt op het MMI-scherm weergegeven. Onafhankelijk van het gekozen menu wordt de downloadvoortgang ook door het symbool -3- Afb. 2 in de statusregel weergegeven.
Installatie van de online kaartupdate
Voor de installatie van het gedownloade kaartmateriaal is een herstart van de MMI nodig. Pas na het uitschakelen van het contact worden de nieuwe landenpakketten stapsgewijs geïnstalleerd. De succesvolle installatie van de update wordt op het MMI-scherm weergegeven.
  • De succesvolle update met OK bevestigen.
Het geactualiseerde kaartmateriaal kan nu voor de navigatiefunctie worden gebruikt.
Voorzichtig!
De dienst Online kaartupdate is alleen met een bestaand of apart af te sluiten mobiele-telefooncontract en alleen binnen de dekking van de mobiele netwerken beschikbaar. Door de ontvangst van datapakketten van het internet kunnen, afhankelijk van uw telefoontarief en in het bijzonder bij gebruik in het buitenland, extra kosten ontstaan. Vanwege het hoge datavolume wordt het gebruik van een dataflatrate dringend aanbevolen!
Aanwijzing
Vanwege het hoge datavolume adviseren wij u grotere landenpakketten of het totale pakket op uw pc van uw myAudi-account te downloaden, op een sd-kaart op te slaan en vervolgens in uw MMI te importeren. Meer informatie hierover vindt u in de Audi connect handleiding op internet onder www.audi.com/myaudi.