Audi MMI   Obsluha  Ovládací jednotka MMI
Speller
Obr. 1 Speller
  • Zadávání znaků: otočte ovladač výběrovou šipkou -1- Obr. 1 na požadovaný znak. Výběr se zobrazí zvětšený ve vstupním kroužku -2-. Znak převezmete stisknutím ovladače. Vaše zadání se zobrazí ve vstupním poli -13-. Pokud jste zadali všechny znaky, zvolte a potvrďte OK -5-.
  • Smazání znaků: otočte ovladač výběrovou šipkou na -10- a stiskněte ovladač. Chcete-li vymazat všechny znaky ve vstupním poli, podržte stisknutý ovladač na tak dlouho, dokud se všechny znaky ve vstupním poli nevymažou.
  • Zadávání zvláštních znaků: stiskněte ovladač 0-9 -7- a požadovaný zvláštní znak (např. pomlčku nebo tečku) zadejte spellerem pro číslice.
  • Nápověda zadávání: v některých případech, jako např. při navigaci*, je výběr písmen logicky omezen. To znamená, že můžete volit pouze ta písmena, která přicházejí na tomto místě daného slova v úvahu.
Přehled symbolů spelleru
Jednotlivé symboly písmen/čísel spelleru jsou objasněny v této tabulce:
(A) 
(B) Symbol/označení
(C) Vysvětlení
(A)
(B)
(C)
-1-
Výběrová šipka
Zvolený znak se zobrazuje ve vstupním kroužku bíle podsvícen a velký.
-2-
Vstupní kroužek
Znaky zvolené výběrovou šipkou se zobrazují jako velké.
-3-

Do zadávacího pole je převzata mezera.
-4-

Kurzor se pohybuje ve vstupním poli dopředu/dozadu.
-5-
OK
Zadání je potvrzeno.
-6-

Zobrazování písmen se přepne z malých na velká, resp. z velkých na malá.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: zobrazují se doplňkové arabské znaky.
-7-
0-9/A-Z
Zobrazování se přepne z písmen na číslice, resp. z čísel na písmena.
-8-
ÄÁÂ
V závislosti na jazyku se zobrazují zvláštní znaky, resp. písmena kyrilice.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: přepíná se mezi zadáváním arabských znaků a latinky.
-9-
Seznam
Zobrazí se seznam se návrhy možností.
-10-
Smazat
Znak nalevo kurzoru se vymaže.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: respektujte směr psaní.
-11-
Počet záznamů
Zobrazuje se počet nalezených záznamů v seznamu.
-12-
Seznam s návrhy
Např. při zadání cíle jsou nalistována nejprve velká města a na konci další města podle abecedního pořadí.
-13-
Vstupní pole
Zobrazí se aktuální zadání.
-14-
Kurzor
Označí se aktuální pozice určená ke zpracování.
Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí: svislá čárka na levém/pravém okraji kurzoru naznačuje, kde bude vložen další znak.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.